top of page
Abstract Horizon

לימודי תעודה

פסיכותרפיה פסיכודינמית מתוך עמדה אינטגרטיבית

במדרשת אפיקים, מכון מפרשים

המכללה האקדמית תל אביב- יפו

תכנית מקוונת
ועדת היגוי: נעמה גרינולד, ד"ר שרון זיו-ביימן, ד"ר ליאת ליבוביץ, ד"ר אביב נוף, ד"ר מור שחורי
מנהלת התוכנית: נעמה גרינולד

מדרשת אפיקים שבמכון מפרשים שמחה להודיע על פתיחת מסלול של לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכודינמית מתוך עמדה אינטגרטיבית. התוכנית מורכבת מלימודי ליבה בתאוריות פסיכואנליטיות מרכזיות בשילוב הכרות של מודלים פסיכואנליטיים בני זמננו המשלבים גישה פסיכודינמית עם תפיסות טיפוליות, מחקריות ותאורטיות נוספות, כגון טיפול מבוסס מנטליזציה, טיפול דינמי חווייתי,

.טיפול תמיכתי-פרשני הממוקד בקונפליקט ועוד

משתתפי.ות התוכנית יעמיקו את למידתם.ן אודות הקולות המגוונים, רעיונות ומושגי יסוד בתאוריות פסיכואנליטיות שונות קלאסיות ופוסט-מודרניות, יכירו מודלים פסיכואנליטיים אינטגרטיביים עכשוויים, ויתנסו בניתוח מקרים תוך שילוב שפות והתאמת טכניקות    התערבות פסיכודינמיות מגוונות באופן אינטגרטיבי

שיטת הלימוד מאפשרת גמישות יחסית הודות לכך שהלימודים מבוססים על צבירת 'נקודות זכות' בקורסים ובהדרכות קבוצתיות, אשר יתקיימו באופן מקוון. הקורסים באפיקים מונחים ע"י טובי המרצים.ות בארץ בתחומים השונים. (דוגמה לקורסים המתקיימים באפיקים לחץ כאן)

:התעודה תוענק למסיימי.ות החובות הבאים (סה"כ 300 שעות אקדמיות)

 • 8 קורסים תאורטיים סמסטריאליים- המתקיימים במסגרת מדרשת אפיקים (בהיקף של 24 שעות סמסטריאליות לקורס. סה"כ 192 שעות אקדמיות).

 • 2 הדרכות קבוצתיות שנתיות- או 4 הדרכות סמסטריאליות או אחת שנתית ושתיים סמסטריאליות (סה"כ 96 שעות אקדמיות).  

 • השתתפות ב2 ימי עיון במסגרת מדרשת אפיקים/מכון מפרשים- להעמקת ידע והבנת סוגיות רוחב בתפיסה טיפולית אינטגרטיבית (סה"כ 12 שעות אקדמיות).  

 • השתתפות במפגשים קבוצתיים פנים אל פנים- בכל שנת לימודים יתקיימו שני מפגשים קבוצתיים לצורך הכרות הדדית, סימון כיווני למידה, משוב הדדי ועיבוד תהליך ההתפתחות לאורך התוכנית. המפגשים הקבוצתיים יתקיימו פנים אל פנים במכללה האקדמית תל אביב יפו. משך המפגשים 4 שעות כל אחד.

 • השתתפות במפגשי ליווי אישיים מקוונים- בכל שנת לימודים יתקיימו 2 מפגשים אישיים מקוונים עם מנהלת התוכנית לצורך ליווי תהליך ההתפתחות המקצועי-אישי בתוכנית. 

הקורסים וקבוצות ההדרכה מתקיימים בימים שונים במהלך השבוע בהתאם להעדפות המרצים.ות. לא ניתן להתחייב ליום לימודים

.אחד

 

:עלויות

התשלום יתבצע עבור כל יחידה בנפרד (קורס, קבוצת הדרכה או יום עיון). עבור השתתפות בכל קורס תוענק בכל מקרה תעודה סיום-קורס. משתתפי התוכנית יקבלו הנחה משמעותית בתשלום בכך ששני הקורסים האחרונים בתוכנית הינם ללא עלות. כמו כן, מפגשי הליווי הינם ללא תשלום נוסף. עלות צפויה לקורס כ 1700 ₪, עלות צפויה לקבוצת הדרכה סמסטריאלית או סמינר קליני 2100 ₪ (או שנתית כ 4200 ₪). סה"כ עלות ההשתתפות בקורסים התאורטיים ובקבוצות ההדרכה בתוכנית 18,000 ₪ (במקום 21,000 ₪ המתקבלים מסך העלויות של הקורסים בתוכנית, זאת מלבד התשלום לימי העיון)

דמי הרשמה לאחר קביעת ראיון- 150 ש"ח

:תנאי קבלה

.מועמדים לתוכנית יצרפו קורות חיים ושתי המלצות ממדריכים על פסיכותרפיה וכן יעברו ראיון קבלה מקוון ע"י מנהלת התוכנית

 

:קהל יעד

פסיכולוגים.ות מומחים.ות ומתמחים.ות, פסיכיאטרים.ות, עו"סים.ות ומטפלים.ות באומנויות בעלי.ות תואר שני, קרימינולוגים.ות קליניים.ות ומטפלים.ות בעלי.ות הסמכה מוכרת לטיפול זוגי ומשפחתי

 

מפגש פתוח הסבר אודות התוכנית יונחה ע"י נעמה גרינולד

ויתקיים באופן מקוון ביום רביעי 3.8.2022 בשעה 20:30-21:30

להרשמה למפגש פתוח (ללא תשלום) לחץ כאן

:הערות

 • כל הקורסים וההדרכות בתוכנית מועברים באופן מקוון.

 • ניתן לצבור את נקודות הזכות במשך שלוש שנים, כך שלנרשמים.ות מתאפשרת גמישות מסויימת במשך לימודי התוכנית. יחד עם זאת, מומלץ על השתתפות בקבוצות ההדרכה (או לחילופין בסמינרים קליניים) בשנתיים הראשונות.

 • חלק מהקורסים כוללים גם תכנים הרלונטיים למטפלים.ות בילדים ובהורים.

 • משתתפי.ות התוכנית ירשמו לקורסים או לסמינרים קליניים/קבוצות הדרכה של מדרשת אפיקים המוצעים גם לקהל הרחב של מטפלים.ות, בהרשמה לקורסים ולקבוצות ההדרכה תינתן עדיפות למשתתפי.ות התוכנית ללימודי התעודה.

 • בשנה"ל תשפ"ג מוצעת הדרכה קבוצתית שנתית ממוקדת גישה התייחסותית (בימי ב' 18:00-19:30) והדרכה קבוצתית ממוקדת מנטליזציה (בימי ו' – 8:30-10:00). בשנה"ל תשפ"ד תתקיים הדרכה קבוצתית שנתית נוספת בימי ד' בין השעות 18:30-20:00.

 • לימודי התעודה אינם שווי ערך ללימודי תעודה בבית ספר לפסיכותרפיה (המחייבים היקף רחב יותר של קורסים והדרכות).

 • ניתן להכיר בדיעבד בנקודות זכות מקורסים שנלמדו במסגרת מדרשת אפיקים בשנתיים האחרונות עפ"י היקף הקורס שנלמד.

 • רוב הקורסים התאורטיים מוכרים לצרכי גמול השתלמות ע"י הפ"י (הסתדרות הפסיכולוגים) ומשרד החינוך.

 

לקבלת פרטים והרשמה לתכנית לחץ כאן

דמי הרשמה לאחר קביעת ראיון- 150 ש"ח

bottom of page