top of page
Sea Salt

תכנית הכנס

הכנס יתקיים ביום חמישי, 09.06.22,
כיתת אומן באופן פרונטלי בלבד בין השעות 12:30-15:00
ושאר היום באופן היברידי (מקוון/פרונטלי)
בין השעות 15:00-20:30

וביום שישי, 10.06.22,
באופן פרונטלי,
בין השעות 08:30-14:30

יום חמישי 09.06.22
נפתח בסדנת טרום כנס פרונטלית (בתשלום נפרד)
ונמשיך באופן היברידי (ניתן להשתתף באופן פרונטלי או מקוון)

בין השעות: 12:30 עד 20:00

12:30-13:00 - התכנסות מוקדמת וארוחה קלה
 

13:00-15:00 - סדנת טרום כנס: כיתת אומן פרונטלית (בתוספת תשלום - להרשמה לסדנה*)

פרופ׳ איבנוף תנחה פגישת הדרכה למטפלים פרטניים. בפגישה יוצג מקרה ותהיה התייחסות לעבודה על הגברת מוטיבציה והגברת מעורבות אקטיבית ולקיחת אחריות של מטופלים מורכבים בתהליך הטיפולי. ההדרכה תתייחס לאנליזה של הבעיה ולשימוש במיומנויות DBT לצורך מציאת פתרונות. (הסדנה תערך באנגלית)

Prof Ivanoff will lead a masterclass based on a case consultation. The class will teach how to motivate and engage difficult clients. Professor Ivanoff will demonstrate how to use DBT strategies to navigate barriers and pitfalls that confront even the most competent clinician.

ההרשמה לכיתת האמן מותנית בהרשמה לכנס*

 

15:00-15:30 - הפסקה, קפה ומאפה

15:30-15:50 - פתיחת הכנס, ברכות: ד"ר יפעת כהן וד"ר שרון זיו ביימן

15:50-16:00 - תרגול מיינדפולנס קצר בהנחייתה של  נעמה שוורץ

16:00-16:45 - הרצאת פתיחה: DBT - שפה טיפולית גמישה?  - ד"ר יפעת כהן

16:45-17:00 - הפסקה, קפה ומאפה

17:00-17:40 - DB'TEDs – סוגיות בעולם הDBT חלק א':

 • יישום עקרונות ה- DBT בעבודה עם ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית - בתוך ומחוץ לחדר הטיפול.
  גב' סטייסי יהושע
   

 • DBT  במחלקת נוער סגורה - פנטזיה או מציאות?
  ד"ר רצוני גדעון

17:40-18:00 - הפסקה

18:00-18:45 - הרצאה מקוונת:

Adolescent Suicide, Self-harm, and Suffering: What We Can Do with DBT and Beyond. Dr. Jill Rathus

18:45- DB'TEDs – סוגיות בעולם הDBT חלק ב':​
 

 • הפסיכיאטר כחלק מצוות הטיפול הדיאלקטי התנהגותי.
  ד"ר יעל נחמה
   

 • האם קבלה מעודדת שינוי? ביסוס אמפירי לתועלת שבדיאלקטיקה בין קבלה לשינוי לצורך וויסות רגשי.
  ד"ר נועם ויינבך
   

 • עבודת מחקר: קבלה ושינוי בטיפול דיאלקטי התנהגותי: השפעת התערבויות טיפוליות מסוג ולידציה ופתרון בעיות על הברית הטיפולית, ויסות רגשי והתנהגות אובדנית.
   ד"ר נדב לוי
   

 • "כעוף החול"- שימוש בהבנות פסיכואנליטיות ומיומנויות DBT להקטנת שחיקה בקרב עובדי מחלקת הרווחה בתקופת הקורונה.
  גב' רותי גור

 

20:00 - סיום

 

יום שישי 10.06.22
יתקיים באופן פרונטלי

בין השעות: 8:30 עד 14:30

8:30 - תרגול מיינדפולנס בהנחייתה של נעמה שוורץ

8:45-10:00 - הרצאת מפתח:

DBT Dissemination & Implementation:  Promise & Challenge. André Ivanoff, Ph.D

10:00-10:15 - הפסקה, קפה ומאפה

10:15-11:15 - סדנה לבחירה, חלק א' (מידע אודות הסדנאות)

11:15-11:45 - הפסקה וארוחה קלה

11:45-12:45 - המשך סדנה לבחירה, חלק ב'

12:45-13:00 - הפסקה, קפה ומאפה

13:00-14:30 - פאנל מסכם בהנחיית: ד"ר שרון זיו ביימן ובהשתתפות: פרופ' אנדרה איבנוף, ד"ר הלין שר וד"ר יפעת כהן

להרשמה:

bottom of page