top of page
 מכון מפרשים לחקר והוראות הפסיכותרפיה
ביה"ס למדעי ההתנהגות, במכללה האקדמית תל אביב יפו
"עוגן – תכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה"
קול קורא להגשת הצעות להרצאות 
במסגרת יום העיון השנתי של מסלול פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה בילדים נוער והורות
גישות ומודלים להתערבויות וטיפול קבוצתי בילדים, נוער והורים
יום העיון יתקיים באופן מקוון ב-  12.1.24

,שלום לכולם

יום העיון יתמקד השנה בטיפול קבוצתי בילדים, נוער והורות, מתוך הכרה הולכת וגוברת בערך וביתרונות הרבים של טיפול קבוצתי בכלל ובילדים, נוער והורות בפרט. זאת הן בשל הצורך לתת מענה לפניות מרובות ברווחה, בחינוך ובמסגרות טיפוליות, והן בשל ההכרה ביתרונות הייחודיים של טיפול קבוצתי במצבים מסויימים, ולעיתים אף על פני טיפול פרטני. בשדה המקצועי עולה צורך של

מטפלים רבים להעמיק את ההיכרות וההכשרה במודלים קלאסיים וחדשניים של טיפול קבוצתי, שיענו על צרכים מגוונים של ילדים, מתבגרים והורים

 

אנו מזמינים את חברות וחברי הקהילה המקצועית העוסקים בטיפול קבוצתי בילדים, נוער והורים ממגוון הקשרים ומקצועות להציע הרצאות שיוצגו ביום העיון

:ההרצאות יכולות להתמקד בנושאים הבאים

הצגת מודל טיפולי ספציפי 

המחשות קליניות של תהליך של טיפול קבוצתי תוך תיאור עקרונות והתערבויות 

ידע מחקרי אודות מודלים של טיפול קבוצתי

יישומים לאוכלוסיות ומצוקות ספציפיות

תהליכי הכשרה, הדרכה ורפלקציה על טיפול קבוצתי

שילובים של טיפול קבוצתי עם טיפול פרטני

...ועוד

 

ההצעה יכולה לכלול הרצאה של מרצה יחיד-ה, פאנל הכולל מספר הרצאות ע"י מספר מרצים, הקרנת אילוסטרציות ועוד

ההרצאות יכולות להתקיים בשתי מתכונות, האחת קצרה – 30 דקות והשנייה ארוכה – 60-75 דקות

 

:ההצעה צריכה לכלול את המרכיבים הבאים

כותרת ההרצאה

שם המרצה/ים

תקציר ההרצאה (400 מילים לכל היותר)

תיאור ביוגרפי קצר של המרצה/ים

פרטי התקשרות

שני פריטי קריאה מומלצים בנושא 

את ההצעות יש להגיש לרעות טיאר מנהלת ימי העיון של מכון מפרשים מנהלת ימי העיון והכנסים של מכון מפרשים עד לתאריך  20.10.23 במייל

reuttayar1993@gmail.com

 

,בברכה חמה 

ועדת ההיגוי של יום העיון 

ד"ר אסתר במברגר, נעמה גרינולד, גב' מיכל זיו וד"ר שרון זיו- ביימן

bottom of page