סדנה מס 4. בין תקיעות לתנועה - התבוננות על טיפול דרך פרספקטיבות טיפוליות שונות ותרגול בניית תכנית טיפול אינטגרטיבית

מנחה

גב' קרן ניסן-אילסר וד"ר שרון אלדר

מה בסדנה?

עולם הטיפול של היום מאפשר לנו, המטפלים-ות, להתבונן על תהליכים טיפוליים דרך פרספקטיבות מגוונות. הריבוי של הגישות הטיפוליות והתפיסה הפוסט-מודרנית, הגורסת שאין אמת אחת, עשויים ליצור בלבול. לכן, חלקנו מרגישים-ות צורך לעצור ולהבנות את ההתבוננות שלנו באופנים חדשים. על מנת לעודד חשיבה מקצועית אינטגרטיבית קוהרנטית, הסדנא הנוכחית תתמקד בהתבוננות אינטגרטיבית בתיאור של מטופלת ושל הטיפול בה. אנו נדון ונמשיג את המצוקה המובאת אל הטיפול ואת התהליך הטיפולי דרך מגוון גישות ונלמד כיצד לארגן אותם באמצעות מודלים אינטגרטיביים.

מטרות הסדנא:

  • המשגת המקרה והתהליך הטיפולי דרך מודלים טיפוליים שונים. בחלק זה של הסדנא נתאר את המקרה הטיפולי ונבקש מהמשתתפים-ות לכתוב המשגות אישיות. לאחר מכן, נדון בהמשגות השונות ונשתף, אנו המנחות, במגוון המשגות שלנו, שיכללו התבוננות באמצעות מודלים פסיכודינמיים וקוגניטיביים-התנהגותיים.

  • היכרות עם מודלים לאינטגרציה של הפסיכותרפיה וארגון ההמשגות שהוצעו בחלק הראשון באמצעות מודלים אלו.

  • תרגול בניית תוכנית טיפול הכוללת שילוב של כלים מגישות שונות וארגונם באמצעות המודלים שהוצגו.

דרכי הלמידה:

הוראה פרונטלית, כתיבת המשגות אישיות ודיון בהן ובהמשגות של המנחות. 

כמו כן, עבודה בקבוצות ודיון על בניית תוכניות טיפול אינטגרטיביות.

גב' קרן ניסן-אילסר וד"ר שרון אלדר

גב' קרן ניסן-אילסר – עובדת סוציאלית קלינית (MSW). עוסקת בפסיכותרפיה ובהדרכה מבוססות אינטגרציה. מומחית ומדריכה מוכרת באיט"ה. מטפלת בקליניקה פרטית בפ"ת ומלמדת בביה"ס ל CBT פרט-משפחה-קהילה, במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה ובביה"ס הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בברה"נ.

ד"ר שרון אלדר - פסיכולוגית קלינית מומחית, מטפלת בקליניקה פרטית בעמק יזרעאל. נסיון לאורך השנים בארץ ובחו"ל במרפאות מגוונות והוראת קורסים במוסדות אקדמיים שונים. היום מתמקדת בטיפול מבוסס אינטגרציה.