top of page
Open Book

קוראים כאן ועכשיו - שיחות עם סופרים

מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: 

בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן

שלומית ידלין גדות ואורי הדר

דמי ההשתתפות 50 ש"ח

Lacanian Psychoanalysis: A Contemporary Introduction

השקת ספר

קוראים כאן ועכשיו – שלומית ידלין גדות ואורי הדר משוחחים עם  ענר גוברין ושרון זיו-ביימן על ספרם

Lacanian Psychoanalysis: A Contemporary Introduction

בסדרה:

Routledge Introductions to Contemporary Psychoanalysis


יום ראשון 30 ביולי 2023 ,19:30  שעון ישראל

השיחה תתקיים בשפה האנגלית

עלות: 50 ₪


הפסיכואנליזה הלאקאניאנית היא כיום אחת הגישות הפסיכואנליטיות החשובות ביותר בעולם, אך היא עדיין נראית לעתים קרובות מורכבת וקשה לתפיסה. שלומית ידלין גדות ואורי הדר מציעים תיאור בהיר יוצא דופן של רעיונותיו העיקריים של לאקאן בהקדמה חדשה זו.


המחברים מעבירים את מושגיו המורכבים והמופשטים של לאקאן בשפה נגישה, וממחישים אותם באמצעות דוגמאות עכשוויות ומוכרות. הם עושים זאת לצד ציטוטים ישירים מטקסטים לאקאניאניים, המאפשרים לקוראים להכיר את שפתו של לאקאן. לפי תפיסתם של ידלין-גדות והדר, רעיונות לאקאניאניים עשויים להעשיר את מחשבתם ועבודתם של אנליטיקאים מאסכולות רבות מבלי לדרוש את אימוץ הטכניקה או המתודולוגיה הלאקאניאנית.


בשיחה זו ישוחחו ענר גוברין ושרון זיו-ביימן עם המחברים בסובייקט הלאקאניאני ובדרכים שבהן הוא מתקיים בכל נושא עכשווי ובכל מפגש פסיכואנליטי. באיזה אופן מגלה התיאוריה הלאקאניאנית כיצד הפרט משועבד הן לאחר והן לכוחות המשחררים הטבועים בו? כיצד מוחלפות הגדרות של פתולוגיה ובריאות וממוקדות באופני תשוקה ויחסים עם אחרים, וכיצד הפנטזיה הבסיסית של כל אדם קשורה לאהבה, מיניות וצרכנות?

אין צורך בהיכרות מוקדמת עם עבודתו של לאקאן כדי להשתתף באירוע זה.


ד"ר שלומית ידלין-גדות היא פסיכואנליטיקאית במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו וראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב. מחקריה מתמקדים בפרויד, לאקאן והאמת, תוך שילוב פרספקטיבות של פסיכואנליזה, פילוסופיה ולימודי תרבות.

אורי הדר הוא פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמרכז האקדמי רופין. תחומי העניין שלו כוללים פסיכואנליזה, תקשורת לא מילולית וייצוג מוחי של שפה טבעית. מחקריו ופרסומיו על הפסיכואנליזה משלבים רעיונות לאקאניאניים והתיחסותיים.


20% הנחה לרכישת הספר קוד לרכישה :  AFL03 

לרכישת הספר בהנחה לחץ כאן >>


bottom of page