top of page
Open Book

קוראים כאן ועכשיו - שיחות עם סופרים

מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: 

בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן

רבקה רייכר- עתיר ואביטל גרשפלד-ליטוין

דמי ההשתתפות 50 ש"ח

פסיכולוגיה רפואית: בריאות, חולי ופגיעות גופניות: טיפול נפשי והדרכה

קוראים כאן ועכשיו – שיחות עם מחברים

פרופ' ענר גוברין וד"ר שרון זיו-ביימן בשיחה עם:

רבקה רייכר- עתיר ואביטל גרשפלד-ליטוין
על ספרן:

פסיכולוגיה רפואית: בריאות, חולי ופגיעות גופניות: טיפול נפשי והדרכה

הוצאת אקדמון - מאגנס


עלות המפגש: 50 ₪


שיחה מקוונת

השיחה תתנהל בשפה העברית

יום ראשון, 29.10.2023 | 19:30 – 21:00


פסיכולוגיה רפואית - בריאות, חולי ופגיעות גופניות: טיפול נפשי והדרכה בעריכת רבקה רייכר-עתיר אביטל גרשפלד-ליטוין


הספר חושף את הקליניקה, התיאוריות ותהליך ההתפתחות המקצועית של הפסיכולוגים הרפואיים כמו גם את הדילמות המוסריות המעסיקות אותם.  בספר ניתן דגש רב  על תהליך ההדרכה, שהוא מהותי במקצועות טיפוליים הבנויים על היררכיה מבוססת ניסיון וידע ומשכך הוא נוגע גם לאנשי טיפול שאינם רק בתוך הפסיכולוגיה הרפואית.


העבודה עם אנשים המגיעים לקליניקה דרך גופם הובילה לפיתוח המשגות ופרקטיקה ממוקדות גוף: כמו גופאניות והגוף האלביתי האולטימטיבי,  וכן להבחנות הנדרשות במצבי חולי ופגיעות גופניות כמו זו שבין  יגון, אבל, דיכאון, ודמורליזציה

בספר מאמרים המתארים את ההתפתחות המקצועית של המטפל והמדריך ומשמעותה ביחס לעבודה במערכת רפואית רב תרבותית. וביחס לטיפוח דמות המדריכים והמטפלים הניבטת בשלבי ההכשרה הפורמליים (פרקטיקום, התמחות הדרכה), ובשלבי התפתחות אישיים שלהם, ( נישואין, היריון וכד)

מאמרים נוספים מתארים את מגוון התחומים הרחב שבו עוסקת הפסיכולוגיה הרפואית כמו טראומה בהקשרים גופניים, פציעה בשונה ממחלה, התמכרויות, טיפולי פוריות מנקודת מבט של הפסיכולוגיה הרפואית, או עבודה על מפגשים עם מוות של מטופלים.


בשיחה זו נשוחח עם המחברות על:

מה מייחד את הפסיכולוגיה הרפואית מהפסיכולוגיה הקלינית?

מהם שיטות הטיפול שנועדו לעזור לאלה המתמודדים עם חולי ופגיעות גופניות והאם ובמה הן שונות משיטות הטיפול המקובלות?

האם טראומה גופנית, חולי ונכות מעוררים בהכרח דיכאון?

מהם הערכים המוסריים והסוגיות האתיות המעסיקים פסיכולוגים רפואיים?

מה ייחודם של הפסיכולוגים הרפואיים העובדים בתוך המערכות הבריאותיות?


bottom of page