top of page

ד"ר ליאת לייבוביץ

פסיכולוגית קלינית מדריכה ואחראית על ההתמחות הקלינית בפנימיית "אהבה",ומטפלת בקליניקה פרטית בקרית ביאליק.

היא חוקרת את הטכניקות התמיכתיות והפרשניות בטיפול דינמי קצר מועד, מתוך כוונה להבין את תפקידן הייחודי ותרומתן לתוצאות הטיפול ולקשר הטיפולי, ומשתתפת במחקר באוניברסיטת חיפה שמתמקד בחוויה המתקנת בטיפול. היא מעבירה הכשרות והדרכות קבוצתיות בטיפול דינמי קצר מועד בגישת "קונפליקט היחסים המרכזי" (CCRT). בעבר עבדה ולמדה עם צוות השרות הפסיכולוגי של האוניברסיטה העברית, ולימדה קורס על קוהוט ופסיכולוגיית העצמי במסגרת בית הספר לפסיכותרפיה של

השרות הפסיכולוגי.

קישורים:

bottom of page