top of page

אורית דרדיק אמירי

פסיכולוגית קלינית מומחית. אחראית תחום פסיכוסוציאלי תחום גנים אלו"ט, ובעלת קליניקה פרטית במודיעין. עוסקת בהדרכה ובטיפול. מתמחה בטיפול בילדים במגוון גילאים ומורכבויות התפתחותיות ורגשיות, בטיפול בהורות, ובמבוגרים. עוסקת בטיפול ילד-הורה ממוקד טראומה (CPP) ובטיפול חוויתי ממוקד רגש .(AEDP) לתפיסתי קשר טיפולי אוחז את הקשר הממשי בין המטפל למטופל, על הגלוי וההסמוי שבו. בעבודתי הטיפולית קיימת התייחסות למרכיבי ההתקשרות, החשיבה ההתפתחותית, וחיבור פרגמטי בין המרחב הנפשי לתפקוד והסתגלות.במסגרת התכנית אורית מדריכה במסלול ילדים נוער והורות.

קישורים:

bottom of page