top of page
Business Meeting

TFP - Transference - Focused Psychotherapy
טיפול ממוקד העברה בעבודה עם הפרעת אישיות גבולית (BPD) על פי אוטו קרנברג

ד"ר יוגב קיויתי ובעז גסטהלטר

1 מתוך 8 מטופלים במסגרות מרפאתיות ו-1 מתוך 4 מטופלים במסגרות אשפוזיות מאובחן עם הפרעת אישיות גבולית. מטופלים אלה מתקשים ביצירת קשר, נמצאים בסיכון גבוה לנשירה מהטיפול, מבטאים תוקפנות בעוצמה גבוהה ומגלים עמידות רבה כלפי התערבויות המטפל. הטיפול בהפרעת אישיות גבולית מצריך מומחיות ושימוש בכלים טיפוליים ייחודיים.


טיפול ממוקד-העברה, שפותח ע"י אחד התאורטיקנים המרכזיים בפסיכואנליזה – פרופ' אוטו קרנברג, הינו מודל מהשדה של פסיכותרפיה פסיכודינאמית, המשלב גם רעיונות וכלים חוץ-פסיכואנליטיים. הייחודיות של TFP היא במתן כלים להתמודדות עם הכאוס ואי-היציבות שבעבודה עם מטופלים עם הפרעת אישיות גבולית. בתוך כך, TFP מספק המשגה אינטואיטיבית לתנודות התכופות ביחסי ההעברה של המטופל, והחילופין ב'תפקידים' כמפתח להבנת דפוסי היחסים מחוץ לחדר הטיפולים. לצד זה, מדובר במודל "עם רגליים על הקרקע" שמאפשר עבודה ממוקדת על מטרות חיים באמצעות כלים כגון החוזה הטיפולי ושמירה על הסטינג הטיפולי.


גישת ה-TFP מתייחסת לשאלות שמעסיקות את המטפלים בהפרעת אישיות גבולית:

· מהו טיפול יעיל בהפרעת אישיות גבולית? איך יודעים שהטיפול עובד?

· כיצד להציב מטרות מוגדרות בטיפול בהפרעת אישיות גבולית ועדיין לשמור על מסגרת טיפול פסיכודינאמית?

· כיצד מתמודדים עם אי-היציבות והכאוס שמטופלים עם הפרעת אישיות גבולית מביאים איתם לחדר הטיפול?

· במה שונה העברה והעברה הנגדית בטיפול בהפרעת אישיות גבולית בהשוואה להפרעות אחרות?

בסוגיות אלו ועוד נעסוק ביום הלמידה. נדגיש את האינטגרטיביות של הגישה; הן בחיבורים בתוך העולם הפסיכודינאמי (בין תיאוריות קלאסיות, יחסי אובייקט ופסיכולוגיית האגו) והן בחיבורים למודלים עכשווים בשדה הטיפולי. כמו כן, נתייחס לפוטנציאל הרב שיש לגישה עבור מערכת בריאות הנפש בישראל כגישה מבוססת מחקרית.

יום הלמידה מתאים למטפלים שרוצים לקבל הצצה לגישת TFP ולכלים הפרקטיים שמציעה לעבודה עם הפרעת אישיות גבולית.


תכנית היום:

8:30-10:00: מושב ראשון – רקע ותיאוריה:

- מקומה של גישת TFP בתוך השדה הטיפולי.

- מה בין ארגון אישיות גבולי להפרעת אישיות גבולית?

- תנודות בהעברה ובהעברה נגדית בטיפול בהפרעת אישיות גבולית.


10:15-11:45: מושב שני – פרקטיקה:

- חוזה טיפולי – כן או לא?!  עבודה מכוונת מטרות בטיפול פסיכודינאמי.

- התמודדות עם כאוס ותנודות בחדר הטיפולים.

- כיצד לבצע קונפרונטציות ופירושים באופן אמפתי ויעיל?


12:00-13:30: מושב שלישי – צפיה, דיון וסיכום:

- צפייה בהקלטות טיפול באמצעות TFP ודיון עם הקהל.

- השוואה אינטגרטיבית בין TFP לבין שיטות טיפול מרכזיות עכשוויות בהפרעת אישיות גבולית (DBT - טיפול דיאלקטי התנהגותי, MBT - טיפול מבוסס מנטליזציה וסכמה תרפיה)


המרצים:

ד"ר יוגב קיויתי-פסיכולוג קליני. חבר סגל במגמה לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת בר אילן.  תחומי מחקרו מתמקדים בפסיכופתולוגיה ובטיפול בהפרעת אישיות גבולית באופן כללי ובמיוחד בשיבושים ביחסי האובייקט. במסגרת פוסט-דוקטורט באוניברסיטת פנסילבניה סטייט התמחה בטיפול ממוקד-העברה (TFP) להפרעות אישיות קשות.


בעז גסטהלטר- פסיכולוג קליני מדריך ויועץ ארגוני. מטפל בקליניקה פרטית בתל אביב-יפו במבוגרים, מתבגרים ובילדים, חבר הנהלה במכון טריאסט-שריג וחבר הנהלה באפק (ארגון, פרט, קבוצה) בוגר תכנית הכשרה לטיפול במטופלים עם הפרעות אישיות קשות שבמכון הפסיכואנליטי באוניברסיטת קולומביה

bottom of page