top of page
Business Meeting

DBT 2022- התחברות והתרחבות
DBT - 2022 Connecting and Expanding

ועדה מקצועית והיגוי:

ד"ר שרון זיו-ביימן, פרופ' אנדרה איבנוף, ד"ר יפעת כהן, ד"ר הלין שר, ד"ר שני אבין, גב' דנה ספקטורהכנס הראשון מסוגו ובהיקפו לטיפול דיאלקטי התנהגותי


בכנס ייחודי זה נשמע הרצאות של שתי מובילות בתחום בארה"ב – נשיאת ארגון הגג של DBT שייסדה מרשה לינהן Behavioral Tech/Linehan Institute: פרופ' אנדרה איבנוף, שתכבד אותנו בנוכחותה וגם תנחה 'כיתת אומן' לקלינאים סביב הצגת מקרה (סדנה טרום כנס), ופרופ' ג'יל ראתוס שכתבה וחקרה רבות את התאמת הטיפול למתבגרים אובדניים. פרופ' ראתוס תעביר הרצאה מקוונת.


בנוסף נשמע הרצאת פתיחה של ד"ר יפעת כהן, מנהלת מכון אופק, על הדיאלקטיקה בין נוקשות לגמישות בשימושים השונים בשפה הדיאלקטית התנהגותית, והרצאות קצרות ('DBTeds') שיציגו יישומים מגוונים והתאמות של הגישה. שני חוקרים יציגו עבודות מחקר חדשות בנושא אסטרטגיות טיפוליות ב-DBT.


ביום השני של הכנס, לאחר הרצאתה של פרופ' איבנוף שתציג סקירה גלובלית על DBT, יתקיימו 8 סדנאות מקבילות מתוכן שתיים באנגלית ואחת בערבית שתעביר ד"ר בסמה קילני, קלינאית בכירה מירדן. הסדנאות יציגו אספקטים שונים בעבודה הטיפולית בגישת ה-DBT, ועוד יותר חשוב- תהיה הזדמנות להכיר אנשי טיפול מובילים אשר מנהלים יחידות, מחלקות ומכונים ברבת עמון, בי"ח סורוקה, בי"ח זיו, בי"ח שלוותה, מרפאת רמת חן, מכון דביר, מכון "מודיעין ביהביורל", מכון אופק, ארגון אור שלום ומחלקת הרווחה בנתניה.


אנו נרגשים ומצפים לכנס עשיר ומרתק, ומקווים לראות את קהילת המטפלים הדיביטיסטים בישראל בפרט, כמו גם תלמידים חדשים ואנשי מקצוע סקרנים בכלל.לינק לאתר הכנס: https://www.mifrasim.mta.ac.il/general-7

bottom of page