top of page
Business Meeting

מבוא לפסיכותרפיה ממוקדת וויסות לילדים
Regulation Focused Psychotherapy for Children (RFP-C)

לאון הופמן, טימותי רייס וטרייסי פראוט

בהרצאה זו יוצג מבוא לתיאוריה ופרקטיקה של פסיכותרפיה ממוקדת ויסות לילדים (RFP-C: Regulation Focused Psychotherapy for children), על ידי שלושת מפתחי הגישה מניו-יורק . RFP-C הינה התערבות פסיכודינמית, קצרת מועד, לילדים עם בעיות החצנה הנשענת על פרוטוקול. גישה טיפולית זו נועדה לעזור לילדים ולמשפחותיהם להבין את המשמעות המניעה את ההתנהגויות הבעייתיות ולעזור לילדים והוריהם לקדם תהליכי ויסות רגשי יעילים. בהרצאה זו יוצגו העקרונות התיאורטיים והטכניקות הטיפוליות הבסיסיות ב-RFP-C בהם עושים שימוש עם ילדים המציגים בעיות התנהגות, התנהגות מתנגדת, אי שקט והפרעה בוויסות רגשי. תיאורי מקרה קצרים ודיון יסייעו להמחיש את עקרונות הגישה והטכניקות הטיפוליות. בנוסף תוצג הרלוונטיות של RFP-C לשיטות טיפול אחרות ודרכים לאינטגרציה.

אתר אינטרנט :  www.rfp-c.com

המציגים- מפתחי הגישה:

לאון הופמן - ((M.D. פסיכיאטר ילדים ונוער; אנליטיקאי מכשיר ומדריך באנליזות במבוגרים, מתבגרים וילדים, מנהל שותף במרכז המחקר Pacella ב-NYPSI (המכון והאגודה הפסיכואנליטית של ניו יורק); חבר בפקולטת איקאן – בית-הספר לרפואה בהר סיני; פסיכיאטר/פסיכואנליטיקאי ראשי בבית הספר West End Day בניו יורק. מחבר הספר:"Manual for Regulation-Focused Psychotherapy for Children with Externalizing Behaviors (RFP-C): A Psychodynamic Approach" שנכתב במשותף עם טימותי רייס וטרייסי פראוט. השלים RCT בבית הספר לפסיכולוגיה Ferkauf בניו יורק, עם טרייסי פראוט כחוקרת הראשית (https://www.rfp-c.com). בין מספר פרסומים מעבודה זו, ממצאים ממחקר פיילוט פורסמו בכתב העת American Journal of Psychotherapy בשנת 2019. הוא כתב על ההשפעה של רעיונותיה של ברטה בורנשטיין על טיפול עכשווי בילדים עם בעיות התנהגות ועל הערך של שימוש במדדים הלשוניים של וילמה בוצ'י להבנת התהליך בפסיכותרפיה ובפסיכואנליזה.

טימותי רייס - (M.D.) קנדידט במרכז אוניברסיטת קולומביה להכשרה פסיכואנליטית ומחקר בניו יורק. הוא פרופסור חבר לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה איקאן בהר סיני, שם הוא מתמקד בפסיכיאטריה לילדים ונוער הנמצאים באשפוז ובהוראה לסטודנטים לרפואה. הוא יו"ר משותף של כוח המשימה של הפדרציה העולמית של האגודות לפסיכיאטריה ביולוגית לבריאות הנפש של גברים, שם הוא מתמקד בילדים, מתבגרים, ואוכלוסיות של מבוגרים-צעירים ובנושא אבהות.

טרייסי פראוט – (Ph.D) היא פרופסורית חברה לפסיכולוגיה בבית-הספר לפסיכולוגיה Ferkauf באוניברסיטת Yeshiva. היא מלמדת פסיכותרפיה פסיכודינמית בתוכנית הדוקטורט  הקליני לילדים המשולב של בית הספר, מדריכה של סטודנטים מתקדמים לתואר שני בפרקטיקום של פסיכותרפיה פסיכודינמית, ומובילה את המעבדה לפסיכותרפיה פסיכודינמית ב-Ferkauf. היא זכתה בתעודה בפסיכותרפיה פסיכודינמית מהמכון לחינוך פסיכואנליטי במרכז הרפואי של אוניברסיטת ניו יורק. היא משמשת כיו"ר משותף של ועדת המלגות של האגודה הפסיכואנליטית האמריקאית וכיו"ר משותף של ועדת המחקר של חטיבה 39 של ה-APA. ד"ר פראוט היא החוקרת הראשית במספר מחקרים הקשורים ל-RFP-C ומפקחת על כל הסטודנטים לתואר שני אשר עובדים על פרויקטים אלה.

bottom of page