top of page

כלים בסכמה תרפיה

גב׳ שלי נתן

5 ימי שישי, בין השעות: 08:45-12:00 בתאריכים: 24.05.24, 31.05.24, 07.06.24, 14.06.24, 21.06.24.

כלים בסכמה תרפיה

מועד פתיחת הקורס: 24.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

תיאור הקורס :

סכמה-תרפיה – או טיפול ממוקד סכמה - היא גישת פסיכותרפיה אינטגרטיבית ומבוססת -מחקר שפותחה על ידי הפסיכולוג האמריקני ג'פרי יאנג ונותנת מענה נרחב להפרעות אישיות כמו גם להפרעות כגון: פוסט טראומה, הפרעות חרדה מורכבות, דיכאון, התמכרויות, הפרעות אכילה ועוד.


טיפול מבוסס-סכמה מראה תוצאות אמפיריות מרשימות ומוכיח את עצמו במבחן המחקר

הגישה )2008 .,al et Young(. משלבת היבטים קוגניטיביים -התנהגותיים מתוך ה- CBT, הבנות

שמקורן במחקרים ממדעי המוח, המשגות מעמיקות מאסכולות יחסי האובייקט וההתקשרות,

והתערבויות חווייתיות. החיבור בין דיסציפלינות טיפוליות שונות יוצר גישה טיפולית אינטגרטיבית יעילה וייחודית. בלב הגישה עומד מושג הסכמה אשר מתייחס לעקרונות שדרכם נחווה ומאורגן העולם והיחסים בנינו לבין העולם. הגישה מתאימה לטיפול במגוון אוכלוסיות ומצבים ומועילה הן כגישה מובילה והן כגישה טיפולית להעשרת ארגז הכלים של מטפלות /ים מגישות שונות.


בקורס ניתן בסיס תיאורטי ויישומי כולל מדריכים וחומרי עזר לניהול הטיפול ומושם דגש על למידה חווייתית באמצעות הדגמות, סרטונים והתנסות אישית באופני ההתערבות הייחודית של הגישה. ניתן ומומלץ להביא דוגמאות מהקליניקה לשם למידה ותרגול.


מטרות הקורס :

א. נציג את המודל ההתפתחותי שבבסיס הגישה, הכולל:

    1. צרכים אוניברסליים מולדים (כגון התקשרות, אוטונומיה ועוד) – וכיצד תסכול מוקדם של

       צרכים אלו מייצר חסכים המופנמים כסכמות מל-אדפטיביות.

ב. מצבי העצמי /מודים - אותם נכיר באמצעות התנסות חווייתית. כך למשל, נפגוש את הילד/ה

   הפגיע/ה שבתוכנו, ונלמד לזהות מודים של התמודדות (מצבי עצמי הגנתיים) - נכיר את

   מטרות העבודה הטיפולית בסכמה תרפיה מול כל חלק עצמי, ואת היחסים הטיפוליים, בהם

   המטפל/ת משמש כדמות בוגר/ת מיטיב/ה, ולמעשה עושה מודלינג של יחסים מזינים.

   1. נתמקד בהבנה של העמדה הטיפולית הייחודית של הורות מתקנת חלקית, והמפגש עם

      הילד/ה הפגיע/ה.

   2. נלמד ונתרגל ביצוע של עימות אמפתי מול המודים ההגנתיים.

   3. נבחין בין סוגי ההתערבות מול מוד ההורה המופנם הדיספונקציונלי.

ג. נבין ונתרגל את העמדה של מוד המבוגר/ת הבריא/ה , אשר מאפיין את עמדת המטפל כלפי

   המטופל.

ד . נתנסה ונתרגל טכניקות התערבות חווייתיות: עבודה בדמיון ועבודת כיסאות. המבוססות על

    אקטיבציה רגשית ויעילותה המוכחת ביצירת טרנספורמציה המקדמת שינוי ומאפשרת

    התקדמות דרמטית בטיפול גם במצבי תקיעות קשים.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1400 .₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1200 .₪

bottom of page