top of page

עבודה טיפולית עם הורים ככלי להפחתת חרדה
וOCD בילדים ומתבגרים- "מודל SPACE"

ד"ר יערה שמשוני

ימי חמישי, בין השעות 9:00-13:15 - הקורס החל

עבודה טיפולית עם הורים ככלי להפחתת חרדה
וOCD בילדים ומתבגרים- "מודל SPACE"

מועד פתיחת הקורס: 18.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


מודל Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions) SPACE) מתייחס לטיפול מונחה הורים ומבוסס מחקר לטיפול בחרדה ו-OCD בקרב ילדים ומתבגרים. גישה טיפולית זו מאמצת נקודת מבט מערכתית על חרדה בילדים, המדגישה את המעורבות של ההורים בחרדת ילדיהם.


טיפול באמצעות SPACE הנו ייחודי לחרדה של ילדים בכך שהוא אינו שואף לשנות באופן ישיר את התנהגות הילד, אלא מתמקד בהבנה ובשינוי תגובות ההורים לחרדה של ילדם . השינויים המרכזיים שהורים לומדים במהלך טיפול SPACE הם כיצד להפחית את האקומודציה שהם עושים לתסמיני החרדה של ילדיהם, וכן כיצד להגיב באופן תומך לסימני המצוקה של הילד .


תמיכה הורית מיטיבה יותר, הנלמדת ב-SPACE, היא תגובה המעבירה לילד את המסר כי ההורים מבינים ומכירים בכך שהחרדה גורמת לילד לחוש מצוקה ולצד זאת, מאמינים ביכולתו להתמודד עם החרדה. בפרט, SPACE מספק להורים כלים יישומיים לזיהוי ולניטור אקומודציות ועוזר להם לגבש וליישם תוכניות מפורטות ומעשיות להפחתת האקומודציה ולהרחבת השימוש בתגובות תמיכה.


במהלך ה קורס, המשתתפות.ים ילמדו:

• רקע תיאורטי לטיפול בגישת SPACE, הצגת שלבי הטיפול ותמיכה מחקרית

• תרגולים בקבוצות קטנות, תוך שימוש בהדגמות ותיאורי מקרה

• כיצד ליישם את טיפול ה -SPACE בעבודה עם חרדה של ילדים

• כיצד לצייד הורים באסטרטגיות וכלים להתמודדות עם מגוון תגובות מאתגרות מצד הילד

• מפגשי דיון והדרכה בהם ניתן יהיה להתייעץ על מקרים קלינייםעלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1950 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1750 ש"ח

bottom of page