top of page

מבוא ויישומים קליניים של אינטגרציה בפסיכותרפיה

גב' קרן ניסן-אילסר וד"ר שרון אלדר

ימי שלישי, בין השעות 9:00-11:30, בתאריכים: 2.5.2023, 9.5.2023, 16.5.2023, 23.5.2023, 30.6.2023, 6.6.2023

מועד פתיחת הקורס: 02.05.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה
מבוא ויישומים קליניים של אינטגרציה בפסיכותרפיה


עולם הטיפול של היום מאפשר לנו, המטפלים-ות, להתבונן על תהליכים טיפוליים דרך פרספקטיבות מגוונות. עוד מתחילת דרכה של הפסיכותרפיה היו קולות שקראו לאינטגרציה בין גישות על מנת לקדם תוצאות מיטביות ולאפשר את התאמת הטיפול למטופל-ת. ריבוי הגישות ונקודות המבט הטיפוליות והתפיסה הפוסט-מודרנית הגורסת שאין אמת אחת עשויים ליצור בלבול, ולכן חלקנו מרגישים-ות צורך לעצור ולהבנות את ההתבוננות שלנו באופנים חדשים. 


על מנת לעודד חשיבה מקצועית אינטגרטיבית קוהרנטית, הקורס הנוכחי יתמקד בלימוד ארבעת המודלים לאינטגרציה בפסיכותרפיה, ובשימוש בהם בתיאורי טיפול שיביאו המשתתפים-ות.עלות הסדנה :

אנשי מקצוע: 1270.₪

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1070 .₪

bottom of page