top of page

פסיכותרפיה במצבי אובדן, יגון ואבל

ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין

ימי שישי, בין השעות 08:30-14:00, בתאריכים:
1.3.24, 8.3.24, 15.3.24, 22.3.24, 29.3.24, 5.4.24, 12.4.24

פסיכותרפיה במצבי אובדן, יגון ואבל

מועד פתיחת הקורס: 01.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


הקורס יתמקד בהכרות עם התיאוריות השונות לטיפול והתמודדות עם מצבי אבל ואובדן בהקשרים שונים ומגוונים , לצד טכניקות טיפוליות עדכניות לטיפול במצבי אובדן ואבל מגוונים. הקורס יעסוק ביישום של המודלים להתמודדות עם סוגי אובדן שונים תוך קידום חשיבה אינטגרטיבית של שימוש בגישות טיפול שונות.


מטרות הקורס:

• לספק מסגרת תיאורטית עדכנית ורחבה להמשגה של אובדן ואבל תוך סקירת התמורות והמחקר בתחום והמשמעויות האבחוניות והקליניות הנגזרות מכך.

• הקניית ידע מעמיק על מודלים עדכניים ל טיפול באובדן ואבל, בדגש על יישום טיפולי למצבי אובדן שונים וגישות טיפוליות שונות, תוך היכרות עם ידע מחקרי מקיף בתחום.

• הדגמת היישום של המודלים הטיפוליים להתמודדות עם אבל ואובדן במגוון מצבים והקשרים .

• פיתוח וקידום תפיסה אינטגרטיבית של טיפול והתמודדות עם מצבי אבל ואובדן.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2600 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2300 ₪


bottom of page