top of page

פסיכותרפיה במצבי אובדן, יגון ואבל

ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין

ימי ראשון, בין השעות 17:00-21:15, בתאריכים:
13.11.22, 20.11.22, 27.11.22, 4.12.22, 11.12.22, 18.12.22, 1.1.23, 8.1.23

מועד פתיחת הקורס: 13.11.2022 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה - נפתחה רשימת המתנה
פסיכותרפיה במצבי אובדן, יגון ואבל
לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


הקורס יתמקד בהכרות עם התיאוריות השונות לטיפול והתמודדות עם מצבי אבל ואובדן בהקשרים שונים ומגוונים לצד טכניקות טיפוליות עדכניות לטיפול במצבי אובדן ואבל מגוונים . הקורס מציג סקירה עדכנית של ההמשגות השונות והמתפתחות לאבל ואובדן תוך דגש על המעבר מפרספקטיבה של אבל במונחים של פתולוגיה לכזו המתייחסת לאובדן ואבל במונחים של קשרים מתמשכים והבניית משמעות. ליבת הקורס הינה למידה מעמיקה ויסודית של הגישות והמודלים השונים. כחלק מהלמידה תוצג סקירה ביקורתית של המחקר הכמותני והאיכותני בתחום, בארץ ובעולם והבנת הקשר בין המחקר לבין ההתפתחות התיאורטית וכלי האבחון השונים בתחום. הקורס יתמקד ביישום של המודלים להתמודדות עם סוגי אובדן שונים תוך קידום חשיבה אינטגרטיבית של שימוש בגישות טיפול שונות.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2600 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2300 ₪


לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page