top of page

פסיכו פוריות - היבטים טיפולים, אבחוניים
ומערכתיים במצבי אי פריון

רעות בן קמחי ויעל סיון

ימי שישי, בין השעות 9:00-12:45, בתאריכים:
03.05.24, 10.05.24, 17.05.24, 24.05.24, 31.05.24, 07.06.24

פסיכו פוריות - היבטים טיפולים, אבחוניים
ומערכתיים במצבי אי פריון

מועד פתיחת הקורס: 03.05.24 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


קושי להרות וטיפולי פריון מובילים להתמודדות מורכבת אשר נוגעת בהיבטים רבים בחייה של האישה, ומשפיעים על האופן בו היא תופשת את עצמה, על מערכות היחסים המשפחתיות והחברתיות שהיא מקיימת ואף על פרספקטיבת החיים שלה.

הקורס הנוכחי יעסוק בהיבטים פיזיים , נפשיים, התנהגותיים וחברתיים של המתמודדות ומתמודדים עם אי פריון, כמו גם במפגש עם המערכת הרפואית והצוות הרפואי. הקורס יאפשר בניית תשתית תיאורטית עדכנית ומעמיקה לצד רכישת כלים יישומיים, מתוך ניסיון להרחיב את ההבנה ואת ארגז הכלים הטיפולי של המשתתפות.


מטרות הקורס:

• היכרות תיאורטית וסקירה של התפתחות עולם טיפולי הפוריות .

• הבנת הצרכים הפסיכולוגיים והרגשיים של נשים וגברים המתמודדים עם אי פריון וטיפולי פוריות .

• התבוננות על יחסי רופא-מטופלת והתקשורת בתוך המערכת הרפואית, באמצעות הרצאת אורח של רופא פוריות מומחה.

• למידה מעשית של טכניקות טיפוליות והתערבויות בזמן משבר במצבי פריון ואי פריון דרך ניתוחי מקרה ודיונים בקבוצה.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני טיפולי ובוגרי המכללה האקדמית : 1600 ש"ח

bottom of page