top of page

כלים להעברת סדנה למתמודדים עם אבל ושכול

מר מרק שרמן

ימי שני, בין השעות 8:30-11:30, בתאריכים:
20.5.24, 27.5.24, 3.6.24, 10.6.24, 17.6.24, 24.6.24

כלים להעברת סדנה למתמודדים עם אבל ושכול

מועד פתיחת הקורס: 20.05.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה הסתיימה


תחום מחקר של "אובדן ושכול", עבר תמורות בעשורים אחרונים. מאבל ומלנכוליה של פרויד דרך מודל שלבי של קובלר רוס למודל דו מסלולי של שמשון רובין עד למודל מעגלי. 


מבין תכני הסדנה:

• המשגת תהליך אבל

• יחסים עם האחר

• שימוש בשירים בעבודת אבל

• כיצד עבודת אבל מסייעת לחייו של המטפל


מודל העבודה הקבוצתית להתמודדות עם אבל ושכול מתבסס על בסיס מודל דואלי של פרופ שמשון רובין בשילוב אינטגרציית מודלים של אבל ואבדן והרבה ניסיון קליני.


הסדנה תתמקד בלמידה חווייתית של כלים יישומיים המקדמים ומאפשרים עבודה טיפולית עם מטופלים המתמודדים עם אובדן ושכול הן באופן פרטני והן בקבוצה.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1300 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1100 ₪

bottom of page