top of page

טיפול דינמי קצר מועד – המודל התמיכתי-פרשני
(מבוסס קונפליקט הקשר המרכזי – CCRT)

ד"ר ליאת ליבוביץ'

12 ימי רביעי, בין השעות 19:30-21:0, בתאריכים: 04.09.24, 11.09.24, 18.09.24, 25.09.24, 09.10.24, 30.10.24, 06.11.24, 13.11.24, 20.11.24, 27.11.24, 04.12.24, 11.12.24

טיפול דינמי קצר מועד – המודל התמיכתי-פרשני
(מבוסס קונפליקט הקשר המרכזי – CCRT)

מועד פתיחת הקורס: 04.09.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה


• כיצד לגרום לטיפול הדינמי להיות ממוקד יותר, קצר יותר (כשצריך) ואפקטיבי יותר?

• איך להשתמש באופן יעיל וממוקד בפרשנות?

• כיצד לחזק את המטופל ולהעצים אותו בזמן קצר יחסית?


הקורס מציג את מרכיבי הטיפול התמיכתי –פרשני (SE) שהוא טיפול דינמי קצר מועד, המבוסס על המשגה של הקונפליקט המרכזי בקשרים הבינאישיים של המטופל (CCRT). גישה טיפולית זו היא אחת הבודדות שהוכחו במחקר בארה"ב ובישראל כטיפול דינמי יעיל בטיפול בדיכאון.


הקורס יתמקד בשלוש מודולות טיפוליות שהוכחו כיעילות: הברית הטיפולית - בנייתה, ביסוסה ותיקון שברים בברית; המודולה התמיכתית - שמטרתה ביסוס הטיפול, וחיזוק העצמי וכוחות האגו של המטופל, והמודולה הפרשנית - שמטרתה להגיע להמשגה דינמית ממוקדת ולשימוש יעיל בה בטיפול. עלות הקורס:

אנשי מקצוע, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1800 ש"ח

מתמחים: 1600 ש"ח

bottom of page