top of page

שילוב כלים מעולם הטיפול באומנות בפסיכותרפיה

גב' חמוטל ארבל

5 ימי שישי, בין השעות 08:30-14:00, בתאריכים: 3.5.24, 10.5.24, 17.5.24, 24.5.24, 31.5.24

שילוב כלים מעולם הטיפול באומנות בפסיכותרפיה

מועד פתיחת הקורס: 03.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

תיאור הקורס :

מטופלת יושבת בכורסה מול מטפלת ומת ארת את החרדה שלה כבור חשוך. יחד הן חוקרות את דימוי הבור ומנסות להגיע לדיוק מקסימלי, ועדיין תמיד יישאר ביניהן פער. ומה אם הבור יקבל צורה בחומר?

באיזו מידה יש בכוחו של הייצוג החזותי לצמצם את הפער ההכרחי בתפיסה בין שתיהן, ומה עשויה ההבנה המשותפת לשנות בקשר ביניהן?


מטרת הקורס היא להקנות למטפלות ולמטפלים (שבהכשרתם אינם מטפלים באמנות חזותית) כלים לשילוב הסמלה חזותית בעבודתם, מתוך הבנה שהשימוש בה עשוי ליצור אינטגרציה בין חוויית העצמי של המטופל ובין התובנות שלו על עצמו ועל יחסיו בעולם. 

טיפול הנשען בעיקר על מילים, "ריפוי בדיבור", משתמש בשפה הדבּורה לצורך התבוננות ופירוש.

השפה החזותית מציעה לנו רבדים נוספים של התבוננות: אפשרות לצרף לייצוג המילולי אופן נוסף של ייצוג, המשתמש באבני בניין אחרות – חומר, צורה, קו, צבע, קומפוזיציה ועוד . בהיות היצירה שפה אוניברסלית, אינטואיטיבית, משחקית ולא מילולית, שימוש בהתערבויות מבוססות אמנות עשוי להוות גשר ולהציע אינטגרציה של גישות טיפוליות מגוונות. הוא יכול לסייע בהנעת תהליכים תקועים ובהרחבת סל ההתערבויות שבידי המטפלת להציע.


הקורס יתקיים במתכונת סדנאית (on hands). היצירה אינה נמדדת על פי ערכה האמנותי או האסתטי, ולכן אין צורך בכישרון אמנותי; יש צורך במוכנות לעבודה עם חומרים. נלמד מגוון התערבויות טיפוליות מבוססות אמנות, באילו מצבים הן עשויות להועיל ומה הרציונל התיאורטי שעומד מאחוריהן; נתבונן במשולש היחסים מטפלת-מטופלת-יצירה ובמשמעויותיו לטיפול; נתנסה בהדרכה מבוססת אמנות על חומר קליני שיביאו המשתתפות ונתנסה בהרחבה בביטוי בחומרים בתוך הקשר טיפולי. 

המשתתפות והמשתתפים בקורס יתבקשו להכין מראש חומרי אמנות, ולמצוא לעצמן מרחב בו יוכלו ליצור בפרטיות. נלמד מגוון של התערבויות מבוססות אמנות , באילו מצבים הן עשויות להועיל ומה הרציונל התיאורטי שעומד מאחוריהן; נתבונן במשולש היחסים מטפלת -מטופלת -יצירה ובמשמעויותיו לקשר הטיפולי; נתנסה בהדרכה מבוססת אמנות על חומר קליני שיביאו המשתתפות ; נחקור את היחסים שלנו, המטפלות והמטפלים, עם היצירה, ונתנסה בהרחבה בביטוי בחומרים בתוך הקשר טיפולי.
מטרות הקורס:

  • סיוע למטפלים ולמטפלות להרחיב את יכולתם להשתמש בהתערבויות מבוססות אמנות כחלק ממערך ההתערבויות הטיפוליות.

  • הקניית בסיס תיאורטי התומך בשילוב כלים אמנותיים בטיפול במבוגרים, נוער, ילדים והורים.

  • למידה דרך התנסות של התערבויות מבוססות אמנות לטווח רחב של מצבים בטיפול.

  • הרחבת היכולת להתבוננות משותפת על תהליכים תוך אישיים ובינאישיים באמצעות היצירה.

  • הבנת המשמעויות של דימויים, של חומרים ושל טכניקות והתאמתם למטרות הטיפוליות.

  • חקירה רפלקטיבית והתבוננות על חווית המטפלת בעבודתה עם חומרי אמנות.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1900 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1700 ש"ח

bottom of page