top of page
שקופית פתיחה - סרטוני מפרשים - ימי עיון-2.png

סדנת התמודדות במצבי משבר וחירום מתוך תפיסה אינטגרטיבית

מרצה: ד״ר שרון זיו ביימן

4 ימי שישי בין השעות 08:30-11:45, בתאריכים: 01.03.24, 08.03.24, 15.03.24, 22.03.24.

מועד פתיחת הקורס: 01.03.24 | קורס מקוון

מצב החירום והטראומה הכבד עימו מתמודדת החברה הישראלית מאז השבת השחורה  7.10.23 ומלחמת "חרבות ברזל", גייס את הקהילה הטיפולית - לרענן מודלים וכלים בתחום הטיפול בחירום, משבר וטראומה, ולגבש אותם באופן אינטגרטיבי להתמודדות ראשונית ומתמשכת עם המצב ברמה פרטנית, קבוצתית וקהילתית.
בהשתלמות:
נכיר עקרונות ויסודות בתחום האינטגרציה של הפסיכותרפיה.
נכיר מודלים ועקרונות מרכזיים בתחום הטיפול במצבי חירום ומשבר.
נלמד עקרונות אינטגרטיביים להתמודדות עם חירום ומשבר ברמה הפרטנית, המערכתית והחברתית.


אודות המרצה:
ד"ר שרון זיו ביימן, פסיכולוגית קלינית, חברת סגל באקדמית תל אביב יפו, מנהלת מכון מפרשים לחקר הפסיכותרפיה. מנהלת שותפה מייסדת ב"קבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה ההתייחסותית", מנהלת מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים, חברת בורד של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה ההתייחסותית, ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, פרקטיקה פרטית במבוגרים וזוגות. שרון מובילה את מסלול הלימודים של פסיכותרפיה במבוגרים, מדריכה ומרצה במכון במסגרת תכנית עוגן בקורסים יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה, מיפוי זרמים הגישה הפסיכודינמית ,טיפול קצר מועד אינטגרטיבי ועקרונות הגישה ההתייחסותית.

bottom of page