top of page

Acerca de

כנס ACT ישראל השני, יום חמישי, 15.9.22, המכללה האקדמית ת"א-יפו

 

8:30 - התכנסות

9:00 – ברכות: 

ד"ר שרון זיו-ביימן

לימור עטר - בשם הסניף הישראלי של ACBS 

ד"ר מריה קרקלה, נשיאת ארגון ACBS העולמי

9:15 – הרצאת פתיחה: "אל עצמי": פרספקטיבות שונות – עצמי אחד(?) - ליאור גילעד

10:00 - הפסקה

10:15 - סדנאות חלק א

12:30 - הפסקת צהריים

13:30 - מליאה פאנל "אקט כאן ועכשיו", חידושים קליניים ומחקריים של אקט בישראל. משתתפים: ליאור בירן, ד"ר איילת גור, ד"ר יפתח יובל. מנחה: ד"ר אלעד ליבנה

14:45 - הפסקה

15:00 - סדנאות חלק ב

16:30 - פעילות חברתית לסיום

מנחי הכנס: ד"ר אלעד ליבנה ולימור עטר, מובילי הסניף הישראלי של ACBS

bottom of page