top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

הגישה הפסיכודינמית - מיפוי זרמים ומודלים בראייה היסטרית

הגישה הפסיכודינמית - מיפוי זרמים ומודלים בראייה היסטרית

תיאור הקורס:
קורס יסוד זה יעסוק בסקירה היסטורית של התפתחות זרמים בתוך הגישה הפסיכודינמית תוך עמידה על רעיונותיהם המרכזיים, מושגי היסוד שלהם ותפיסתם על תהליכים טיפוליים. הפסיכואנליזה הקלאסית, פסיכולוגיית האגו, זרם יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי, הפסיכואנליזה הבינאישית, הפסיכואנליזה ההתייחסותית והאינטרסובייקטיבית ילמדו וימופו על ציר זמן התפתחותי תוך דיון השוואתי בהמשגות שלהם את המוטיבציה האנושית, את אופיו ומבנהו של העצמי והתפתחותו, את תפקיד הממד הבינאישי בהתפתחות, את גורמי הרווחה הנפשית והמצוקה הנפשית, את התהליך הטיפולי והרכיבים המרפאים שהוא כולל. הגישות ימופו תוך התייחסות: למידה בה המוטיבציה המרכזית בחיי הנפש היא דחף, קשר בינאישי או דיאלקטיקה ביניהם; לתפיסת העצמי ותהליכי שינוי בעצמי בגישות פסיכודינמיות שונות; לעקרונות ההתפתחותיים המנחים את הגישות השונות ;ליחסי הגומלין בין התוך-אישי, המולד לבין הבינאישי והסביבתי; להמשגות של המודע והלא מודע ויחסי הגומלין ביניהם; להמשגות של הגנות בחיי הנפש; להגדרות של התהליך הטיפולי ותפקידו של הקשר הטיפולי בניהולו ועוד. מיפוי מעמיק זה ישמש בסיס לדיון בקשר הטיפולי הן כמצע לשינוי והן כמרחב של שינוי מנקודות המבט של הזרמים השונים בפסיכואנליזה.

מטרות הקורס:
פיתוח הבנה וידע של תהליכים התפתחותיים בתיאוריה הפסיכודינמית
פיתוח יכולת מיפוי של תיאוריות ומודלים פסיכודינמיים לגבי התפתחות ואישיות על פני צירים
של:
דחף-קשר - סובייקטיביות- אינטר-סובייקטיביות
תוך אישי- בינאישי-חברתי
הפנמה אל מול הכרה כמנגנונים המכוננים את העצמי
תפיסה לינארית אל מול תפיסה דיאלקטית של ההתפתחות הנפשית והחיים הנפשיים
פיתוח יכולת מיפוי של תיאוריות מודלים פסיכודינמיים לגבי פסיכותרפיה על פני צירים של:
הטיפול כמסע פנימה אל מול הטיפול כמסע של דיאלקטיקה פנים-חוץ
הטיפול כחוויה מייצרת שינוי ב"כאן ועכשיו" אל מול הטיפול כפיתוח תובנה ורפלקציה
התמקדות בעבר –הווה-עתיד
הקשר הטיפול כמרחב של העברה אל מול הקשר הטיפולי כמרחב בינאישי אקטואלי
פיתוח יכולת השוואתית בין גישות וזרמים על פני צירים לטובת חשיבה קלינית אינטגרטיבית
תוך דיון במקרים מתוך המבט ההשוואתי.

עקרונות הגישה ההתייחסותית

עקרונות הגישה ההתייחסותית

הקורס ומטרותיו:
הקורס יציע היכרות מקיפה עם הרקע להתהוותה של הגישה ההתייחסותית ופרספקטיבה
עשירה על תהליך התפתחותה. הוא יעניק ללומדים ידע נרחב ומאורגן על עקרונות הגישה,
התיאורטיקנים המובילים אותה והנושאים המרכזיים בהם היא עוסקת, תוך התמקדות במודלים
של אינטרסובייקטיביות, ובאיפיון של מטרות, ממדים, תהליכים וכלים של התהליך הטיפולי
בראייה התייחסותית. ננסה להבין לעומק מושגים המצויים בליבתה של הגישה, ביניהם:
פרשנות כהבניה הדדית, הפלטפורמה החסרה, הדיאלקטיקה של תקווה ופחד, אנאקטמנט,
השלישי ההתייחסותי, פורמליזציה של חוויות ומנטליזציה, דיאלקטיקה בין ספונטניות לבין
ריטואלים ובין עבודה פרשנית לבין עבודה אקספרסיבית בתהליך הטיפולי , חשיפה עצמית של
המטפל ועוד.

קורס MBT - טיפול מבוסס מנטליזציה - תיאוריה טכניקה טיפולית ויישומים

קורס MBT - טיפול מבוסס מנטליזציה - תיאוריה טכניקה טיפולית ויישומים

תיאור הקורס:
מנטליזציה היא היכולת לתת משמעות ולפרש את ההתנהגות של עצמי ושל אחרים, באופן מפורש או מובלע, במונחים של מצבים פנימיים ותהליכים נפשיים. הקורס יציג בפני המשתתפים את תיאוריית המנטליזציה שהינה בעשור האחרון אחת מהתיאוריות הפסיכודינמיות העכשוויות המרכזיות. ראש מפתחיה הוא פרופ' פיטר פונגי, פסיכואנליטיקאי העומד בראש מרכז אנה פרויד בלונדון, ועומד בראש המגמה החינוכית-קלינית באוניברסיטת UCL . לתאוריה היבט אינטגרטיבי בהיותה בעלת זיקה לתאוריות התפתחותיות, נוירופסיכולוגיות וקוגניטיביות, וכן מגוון רחב מיישומיה מגובה מחקרית. התאוריה מלכתחילה פותחה עבור טיפול בהפרעות נפשיות/אישיות קשות בעיקר בורדרליין (BPD) , אשר בהן קיימת פגיעה משמעותית ביכולת להכיר במצבים נפשיים של עצמי ו/או אחרים, וכתוצאה נפגעת באופן משמעותי יכולת הוויסות של רגשות והיחסים הבינאישיים. במהלך השנים טיפול מבוסס מנטליזציה (MBT (הורחב למגוון רחב ביותר של הפרעות, אוכלוסיות ובמגוון של מסגרות טיפוליות (פרטני, קבוצתי, מערכתי). בקורס נלמד על הבסיס ההתפתחותי של מנטליזציה, מושגים בסיסיים בתאוריה, ועקרונות עבודה הייחודיים לה, כתאוריה פסיכודינמית אך עם דגש על אקטיביות ומיקוד של המטפלת, וכן נכיר כלים להערכת רמת רפלקטיביות (RF) .הקורס יאפשר הטמעה של טכניקות מבוססות מנטליזציה בעבודה
עם ילדים, מתבגרים והורים במגוון הקשרים.

נושאי הקורס:
 תיאוריית מנטליזציה – רעיונות ומושגים תאורטיים מרכזיים
 תיאוריית מנטליזציה כגישה אינטגרטיבית
 עמדה (stance) של מנטליזציה
 טכניקות בטיפול מבוסס מנטליזציה
יישומים לטיפול בילדים (MBT-C) במתבגרים (MBT-A) להדרכת הורים (MBT-Pׂ)
יישומים של התיאוריה בפסיכופתולוגיות ספציפיות כגון, פגיעות מיניות והפרעה על הציר האוטיסטי (ASDׂ)

סמינר קריאה - פסיכוזה בראי לאקאן

סמינר קריאה - פסיכוזה בראי לאקאן

תיאור הסמינר:'אק לאקאן נחשב בעיניי חלק ניכר מהעוסקים בפסיכותרפ
זיה כ me-not ,כאחר או זר וזאת לאור האופן
בו הוא לוקח את המובן מאילו והופך אותו על פיו. ואכן, במקום לעסוק בעצמme ,לאקאן נאמן לרעיון של
פרויד אודות האחרות הראדיקלית של הלא מודע. כל מה שנכלל תחת המנגנון של הלא מודע הוא זה שנמצא
בזרות רדיקאלית, הרחק meמני ולכן הוא טומן בחובו את הפוטנציאל לחלץ אותנו מכפיית החזרה של
הסימפטום.
קבוצת הקריאה תעסוק במושגי יסוד בגישה הפסיכואנליטית של ז'אק לאקאן תוך התייחסות לאופנים
בהם לאקאן קרא וניתח את כתבי פרויד. הסמינר ימקם את לאקאן בתוך מגוון גישות בתוך הפסיכואנליזה
תוך דיון בנקודות הדמיון והשוני שלו מפרויד ומתיאורטיקנים אחרים והתייחסות לתרומותיו הייחודיות.
במהלך המפגשים נקרא טקסטים נבחרים, חלקם של לאקאן עצמו וחלקם של תיאורטיקנים שכתבו על
לאקאן, וננסה לקשר את הטקסט אל הקליניקה, תוך דגש על חשיבה השוואתית עם תיאורטיקנים אחרים
מתחום הפסיכואנליזה והפסיכותרפיה.

מבנה הסמינר:
במהלך השיעורים נערוך קריאה מונחית של טקסטים מתחום הפילוסופיה והפסיכואנליזה ונדון באופן בו
המושגים השונים מקבלים ביטוי בתיאוריה הלאקאניאנית. כמו כן נעלה מקרים מהקליניקה שיעזרו לבחון
ולאתגר את חומר הקריאה לנוכח המפגש הממשי עם הסימפטום. לצד נקודת המבט הלאקאנינית יוצגו
נקודות מבט אלטרנטיביות.
מועדי הסמינר:
הסמינר כולל ארבעה חלקים, בכל חלק יתקיימו עשרה מפגשים.
המפגשים יתקיימו בימי שלישי בשעות 30:18-00:17 .תאריכים מצוינים מטה.

קהל יעד:
פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם
ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים
ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה, סטודנטים לתואר שני בפילוסופיה, סטודנטים שנה ג'
לתואר ראשון בפסיכולוגיה באישור מיוחד.

bottom of page