top of page

גיוס משאבים לפרוייקט

"מפרשי נפש"

מרחב למידה פתוח לקהילת בריאות הנפש

בעקבות אירועי "השבת השחורה – 7.10" ומלחמת "חרבות ברזל"

אירועי הטראומה הרצחנית של השבת השחורה 7.10.23 ובעקבותיה מלחמת "חרבות ברזל" יצרו מעגלי הפגיעה של טראומה, שכול, חטיפה, פינוי ודחק קיומי בהיקפים, עצימות ורמת מורכבות שטרם ידענו.

 

קהילת בריאות הנפש הישראלית התגייסה במהירות, ללא סייג במגוון מערכי טיפול כדי לתת מענה למעגלי הפגיעה הנפשית ברמה המיידית והמתמשכת.

 

עצמתם של אירועי הזוועה, הטראומה והאובדנים המחרידים בעקבותיהם, יצרה צורך לרענן ולחזק מודלים טיפולים להתמודדות עם דחק אסוני, להתמודד עם קהילות במשבר, חטופים ונעדרים בהיקפים שלא ידענו, אוכלוסייה עצומה המפונה מביתה לתקופה ארוכה על כל המשתמע, להטמיע והתאים כלים טיפוליים מותאמים למצב, להעצים את הקהילה המקצועית ולחזק ככל הניתן כישורים מותאמי מצב.

פעילות מכון מפרשים

מייד לאחר ה"שבת השחורה", יצא מכון מפרשים במבצע "מפרשי נפש" והקים מרחב למידה פתוח ללא עלות לקהילה המקצועית כדי לחזק כלים מקצועיים, ללמד מודלים של עבודה עם טראומה, אובדן ושכול ברמה האישית והקולקטיבית תוך התייחסות לשלבי  ההתמודדות, למגוון גישות ואוכלוסיות. פעלנו כדי לתת קול לצוותים הפועלים בשטח, לניסיון הייחודי שנצבר בעולם הטיפול בישראל לגביי התמודדות עם טראומה ואובדן, למגוון מודלים לטיפול בטראומה, אובדן, דחק וחוסר וודאות, להתאמה של מודלים מוכרים לעת הקשה הזו, לדיון השוואתי בין גישות תוך דגש על יתרונות וחסרונות שלהן, למודלים של הגברת חוסן, משמעות ומשאבים, למאפיינים של עבודה קבוצתית בעת הזו, סוגיות של עבודה עם ילדים והורים תחת טראומה והיבטים ייחודים להתמודדות עם אירועי השבת השחורה בזקנה ועוד. 

 

מאז 7.10 קיימנו מעל 30 הרצאות, הדרכות ומפגשים לקהל המקצועי ללא עלות בהם השתתפו למעלה מ – 10,000 אנשי מקצוע ועוד רבים צפו בהקלטות המצויות בקישור לאתר מכון מפרשים.

בשבועות הקרובים מתוכננים אירועים נוספים ללא עלות לטובת למידה מקצועית, הפצת ידע חשוב לעת הזו והנגשה שלו. לצפייה באירועים הקרובים >>

צרכים כספיים

מכון מפרשים פועל ללא כוונת רווח כחלק מבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו. הפקת האירועים הייתה כרוכה בהשקעת משאבים כספיים רבים לצורך הפקה וארגון, עיצוב הזמנה ופרסום, תפעול, הקלטה, הפקת ההקלטות, הפצת ההקלטות, ניהול אתר ומדיה בהתאמה.

 

על מנת לכסות את העלויות המצטברות עד כה (כ- 170,000 ₪) וכדי לגייס משאבים להמשך קיומו של מרחב הלמידה. הפתוח הנחוץ לקהילה המקצועית יוצא מכון מפרשים במבצע גיוס משאבים.

 

אנו פונים לחברות וחברי הקהילה המקצועית להשתתף כספית לפי אפשרותם ובחירתם בפרויקט "מפרשי נפש" על מנת לאפשר לנו להמשיך לקיים את מרחב הלמידה המשותף והפתוח ללא עלות ככל שיידרש בחודשים הקרובים.

השתתפותכם חיונית לנו להמשך הפעילות.

יעד גיוס המשאבים לו אנו זקוקים לכיסוי העלויות עד כה ומימון המשך הפעילות – 300,000 ₪.

נדווח לקהילה המקצועית על היקף הגיוס והאופן המיצוי של המשאבים לטובת הקהילה.

להשתתפות כספית בפרוייקט מפרשי נפש :

תשלח קבלה על השתתפות בהרצאות וסדנאות במכון מפרשים

להשתתפות בסכום אחר פנו אלינו : רעות טיאר - reuttayar1993@gmail.com 054-7876812

bottom of page