top of page

תכנית הכשרה לפסיכולוגים בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית ארגונית חברתית
שחיקה: זיהוי – מניעה - התערבות

ד"ר אירן דיאמנט, פרופ שרון טוקר, פרופ שמואל מלמד, ד"ר לליב אגוזי, ד"ר דרור דולפין, ד"ר יעל בן חורין, ד"ר מאור כלפון חכמיגרי, ד"ר הילה סגל, ד"ר רז דקל, ד"ר אורית קמיר, מר איתן מאירי, ד"ר נילי גרינברג בורוכוב, גב' מתי ליבליך וגב' עדי שפירא

ימי שישי, בין השעות 8:30-14:00, בתאריכים: 4.11.2022, 11.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022
בתאריך 17.11.2022 (יום חמישי) יתקיים מפגש מקוון בין השעות 16:30-21:00

מועד פתיחת הקורס: 04.11.2022 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
תכנית הכשרה לפסיכולוגים בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית ארגונית חברתית
שחיקה: זיהוי – מניעה - התערבות


עם סיום התכנית, תנתן תעודה מטעם מכון מפרשים והמועצה הלאומית לבריאות העובד על השתתפות בתכנית הכשרה בנושא יישום לתקן איזו 45003 - בריאות ובטיחות פסיכולוגיות בעבודה.


שחיקה (burnout) מוגדרת כתשישות מנטלית, רגשית ופיסית הנגרמת ממעורבות ארוכת טווח במצבים דרשניים בעבודה. ארגון הבריאות הבינלאומי הכיר בשחיקה כסינדרום ב-11 ICD. לעובדה זו השלכות משמעותיות על חובת מעסיקים וארגונים לשמור על בריאות ובטיחות עובדים בהיבט פסיכולוגי, כמו גם השלכות משפטיות וביטוחיות.  לאחרונה פורסם תקן ISO בינלאומי חדש בנושא בריאות ובטיחות פסיכולוגיות בעבודה. תקן זה כולל הנחיות מפורטות ליישום מדידה, מניעה והתערבות בארגון, על מנת לקדם איכות חיים נפשית של העובדים. התקן עתיד להתפרסם גם בארץ, על ידי מכון התקנים, במהלך 2022.


מטרות התוכנית:

  •  תכנית ההכשרה נועדה להקנות ידע, כלים ושיטות מעודכנים שיאפשרו לפסיכולוגים תעסוקתיים -ארגוניים פעילים בשדה, לספק ייעוץ והתערבות מותאמים ליישום התקן החדש.

  • בין הנושאים בתכנית: הצגת תקן ISO 45003 ויישומיו ברמת הפרט והארגון – הגדרות, מודלים ומחקר בנושא שחיקה – היבטים פסיכולוגיים, קוגנטיביים, רפואיים של שחיקה – סטנדרטיזציה לדרכי מדידה ואומדן לשחיקה – מניעה, התערבות ברמת מאקרו ומיקרו בארגון – הנגשה של טיפול בעובדים שחוקים בארגון – ייעוץ תעסוקתי תוך ארגוני לעובדים ועוד.

  • התכנית תכלול הרצאות פרונטליות ומקוונות, מצגות, הדרכות, המחשות ותאורי מקרים ותהליכי התערבות.


קהל יעד לתכנית:

פסיכולוגים עם וותק של לפחות 5 שנים בייעוץ והתערבות בארגונים ובתחום הייעוץ והטיפול לפרט; עדיפות לפסיכולוגים תעסוקתיים ארגוניים חברתיים מומחים.

מספר המשתתפים מוגבל!


עלות התכנית: 1950 ₪

bottom of page