top of page

עבודה טיפולית עם זיכרונות ילדות מוקדמים

ד"ר אמיתי המנחם

ימי שישי, בשעות 8:30-13:30, בתאריכים 22.12.23 ו29.12.23

מועד פתיחת ההשתלמות: 22.12.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה
עבודה טיפולית עם זיכרונות ילדות מוקדמים


זיכרונות הילדות המוקדמים הם כלי אבחוני וטיפולי עשיר ומרתק.

בקורס יתוארו היישומים והשימושים המגוונים של הזיכרונות: בפסיכודיאגנוסטיקה, בפסיכותרפיה דינ מית וקוגניטיבית לשביליה, בטיפול בהבעה ויצירה, בטיפול קבוצתי, זוגי ומשפחתי, בייעוץ ארגוני ובהדרכה. תשומת לב מיוחדת תינתן לדיאלוג בין הזיכרון אישי והזיכרון החברתי העוטף ונוכח בו דרך הצגת "מטריצת הזכירה חברתית"- ככלי אינטגרטיבי שיוצר מפגש מרתק ביניהם.


מטרות הקורס:

.1 הכרות עם הגישות התיאורטיות השונות העוסקות בזיכרונות ילדות.

.2 תיאור היבטים עיוניים של המפגש בין הזיכרון האישי והחברתי, כולל דוגמאות.

.3 למידה של הכלים והשימושים העשירים של זיכרונות בטיפולים לסוגיהם.

.4 הבניית גישה משלבת ואינטגרטיבית בעיבוד זיכרונות בסיו ע עקרונות של "ניהול מקרה".

.5 הכרות עם מודל הכשרה קבוצתי של צוותי טיפול לעבודה עם זיכרונות.עלות ההשתלמות:

אנשי מקצוע: 900 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 780 ש"ח

bottom of page