top of page

עבודה טיפולית עם זיכרונות ילדות מוקדמים

ד"ר אמיתי המנחם

שני ימי שישי, בין השעות 08:30-13:30, בתאריכים: 24.05.24, 31.05.24

עבודה טיפולית עם זיכרונות ילדות מוקדמים

מועד פתיחת ההשתלמות: 24.05.2024 | השתלמות פרונטלית | ההרשמה הסתיימה

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים

.. "תמיד חשבתי שזיכרון הוא חיים. חששתי ממה שקורה כשהוא אובד, איזה חיים אלה בלי זיכרון? אבל הרעיון שזיכרון הוא יצירה של עבודת הנפש, נתן לי תקווה שאולי גם כשמאבדים אחד, הנפש מספרת אותו מחדש, ובסופו היא יוצאת כשידה על העליונה" ..! משתתפת בסדנת זיכרונות..


רקע:

זיכרונות הילדות המוקדמים הם כלי אבחוני וטיפולי עשיר ומרתק.

במהלך הלמידה נטייל בחמישה שבילי הכרות עם זיכרונות הילדות בליווי דוגמאות והמחשות:

✔ השביל הפסיכואנליטי הקלסי שמפגיש אותנו עם הסמוי, זיכרון המסך ותהליכי ההסוואה.

✔ השביל האדלריאני שמאיר קוגניטיבית את סגנון החיים.

✔ הנתיב הפסיכודינמי החושף את יחסי האובייקט המופנמים והדפוסים ההתייחסותיים המשתחזרים.

✔ הערוץ הנרטיבי שמזכיר שחוויות חיינו שמורות בצורת סיפורים, וזיכרונות הילדות , שאינם בהכרח אמת, הם אבני יסוד בסיפורי החיים שלנו.

✔ לבסוף, שבילה של הפסיכולוגיה החיובית המפגיש אותנו עם החוזקות והחוסן הנחשפים בזיכרונות.

✔ לימוד והתמקדות בערוצה של הפסיכולוגיה החיובית שמבליט את החוסן וההשפעה המחזקים הטמונים בזיכרונות מיטיבים במיוחד במצבי כאב וטראומה.


כך כמו בקליידוסקופ עם סיבוב "הגליל", נגלה מראות שונות של הנפש, שבצירופן מתהווה קולאז':

שלם הבנוי מריבוי תמונותיו ומהדיאלוג המפרה ביניהן.

יתוארו היישומים והשימושים המגוונים של הזיכרונות: בפסיכו-דיאגנוסטיקה, בפסיכותרפיה דינמית

וקוגניטיבית לשביליה, בטיפול בהבעה ויצירה, בטיפול קבוצתי, זוגי ומשפחתי, בייעוץ ארגוני ובהדרכה.

תשומת לב מיוחדת תינתן לדיאלוג בין הזיכרון אישי והזיכרון החברתי העוטף ונוכח בו דרך הצגת

"מטריצת הזכירה חברתית"- ככלי אינטגרטיבי שיוצר מפגש מרתק ביניהם.


מטרות הקורס:

  1. הכרות עם הגישות התיאורטיות השונות העוסקות בזיכרונות ילדות.

  2. תיאור היבטים עיוניים של המפגש בין הזיכרון האישי והחברתי, כולל דוגמאות.

  3. למידה של הכלים והשימושים העשירים של זיכרונות בטיפולים לסוגיהם.

  4. הבניית גישה משלבת ואינטגרטיבית בעיבוד זיכרונות בסיוע עקרונות של "ניהול מקרה".

  5. הכרות עם מודל הכשרה קבוצתי של צוותי טיפול לעבודה עם זיכרונות.

הלמידה תשלב הרצאות, התנסויות בעיבוד זיכרונות עם תצפית מודרכת, הפניות לקריאה עיונית, דיונים

והצגות מקרה. ככל שיתיר הזמן יינתן פתח להתייעצויות סביב מקרים לשם המחשה. המשתלמים

יקבלו חוברת מאמרים מגוונת על "זיכרונות ילדות".עלות ההשתלמות:

אנשי מקצוע: 900 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 780 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page