top of page

הכשרה בטיפול דיאדי התפתחותי מבוסס התקשרות
Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP)

גב' דפנה לנדר

הקורס יתקיים במשך ארבעה מפגשים – 2 ימי חמישי ו 2- ימי שישי
ימי חמישי, בין השעות 09:00-16:00 בתאריכים 30.5.24 ו6.6.24
ימי שישי, בין השעות 09:00-14:30 בתאריכים 31.5.24 ו7.5.24

הכשרה בטיפול דיאדי התפתחותי מבוסס התקשרות
Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP)

מועד פתיחת הקורס: 30.05.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה הסתיימה

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


טיפול דיאדי התפתחותי (DDP) הינו גישה מבוססת התקשרות לטיפול משפחתי אשר פותחה ע"י הפסיכולוג הקליני ד "ר דניאל א. היוז. הגישה פותחה כתוצאה מניסיונו העשיר בטיפול במשפחות אשר התקשו ביצירת יחסי התקשרות בטוחה כתוצאה מאימוץ, אומנה ונסיבות חיים אחרות. במהלך העשורים האחרונים, לצד התפתחות הידע הנוירופסיכולוגי, הגישה התפתחה מאד וכיום נלמדת ומיושמת במדינות רבות בעולם הן כבסיס תיאורטי לחשיבה על משפחות המציגות קשיים התקשרותיים והן כגישה טיפולית פרקטית.


משתתפי ההכשרה ילמדו:

• תאוריות העומדות בבסיס הגישה : התקשרות, אינטרסובייקטיביות, מערכת מעורבות חברתית

• הכנת הורים לטיפול משפחתי ממוקד התקשרות

• הכשרת הורים בתגובות ממוקדות התקשרות עם ילדיהם

• עקרונות הגישה – מערכות יחסים, כאן ועכשיו, גישת ה-PACE

• שימוש בגישת ה -PACE לחשיפת סוגיות הליבה בבסיס התנהגויות בעייתיות

• טכניקות של דיאלוג אפקטיבי-רפלקטיבי

• כיצד לבנות מפגש DDP בין הורה לילד

• טכניקות מסייעות עם ילדים שאינם מדברים או אינם מווסתים

• טכניקות לוויסות ותמיכה בהורים מתגוננים, ביקורתיים או על סף ייאוש

• עבודה פרטנית עם הורים וסיוע במיקוד הורים בהיסטוריית ההתקשרות שלהם


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2500 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2200 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page