top of page

Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP)
הכשרה קלינית בטיפול הפסיכולוגי בילדים ונוער בעלי קשיים על רקע טראומה-התקשרות

גב' דפנה לנדר

ימי ראשון, בתאריכים: 12.3.23, 19.3.23, 26.3.23, 2.4.23

מועד פתיחת הקורס: 12.03.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה
Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP)
הכשרה קלינית בטיפול הפסיכולוגי בילדים ונוער בעלי קשיים על רקע טראומה-התקשרות


גישת הDDP היא גישה מבוססת התקשרות לטיפול משפחתי שפותחה ע"י הפסיכולוג הקליני דר' דן היוז. הגישה פותחה כתוצאה מנסיונו העשיר בטיפול במשפחות שהתקשו ביצירת יחסי התקשרות בטוחה כתוצאה מאימוץ, אומנה ונסיבות חיים אחרות. בשני העשורים האחרונים, לצד התפתחות הידע הנוירופסיכולוגי, הגישה התפתחה מאוד וכיום נלמדת ומיושמת במדינות רבות בעולם הן כבסיס לחשיבה על משפחות מסוג זה והן כגישה טיפולית בפני עצמה.


המשתתפות.ים ילמדו:

  • התאוריות שעליהן DDP מבוססת: התקשרות, אינטרסובייקטיביות, מערכת מעורבות חברתית

  • הכנת הורים לטיפול משפחתי ממוקד התקשרות

  • הכשרת הורים בתגובות ממוקדות התקשרות עם ילדיהם

  • גישת ה-PACE

  • שימוש בגישת ה-PACE כמודל לחשיפת סוגיות הליבה בבסיס התנהגויות בעייתיות

  • איך לבנותמפגש DDP בין הורה לילד

  • טכניקות מסייעות עם ילדים שאינם מדברים או אינם מווסתים

  • טכניקות לוויסות ותמיכה בהורים מתגוננים, ביקורתיים או על סף ייאוש בתוך מפגש הורה-ילד

  • עבודה פרטנית עם הורים לצורך קידום שינוי תרפויטי במשפחה

  • סיוע להורים במיקוד בבעיות ההתקשרות שלהם


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2500 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2200 ש"ח

bottom of page