top of page

DBT - תכנית הכשרה דו שנתית

ד"ר יפעת כהן, גב' דנה ספקטור

ימי שלישי, בין השעות 9:30-12:00 - הקורס החל

DBT - תכנית הכשרה דו שנתית

מועד פתיחת הקורס: 28.11.23 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


הפרעות אישיות בכלל והפרעת אישיות גבולית בפרט מהוות אתגר למאבחן, לתיאורטיקן ולמטפל. מאפיינים של אי יציבות אפקטיבית, התנהגותית, בין אישית ולעיתים אף קוגניטיבית ופיזיולוגית באים לידי ביטוי בין השאר בתנודתיות מצב הרוח, אימפולסיביות, יחסים בינאישיים שבירים, העדר אמון בעצמי ובאחר, בלבול בזהות, התנהגות ברת סיכון, בעיות בריכוז, בעיות סומטיות וקשיים בשינה ובאכילה. העוצמתיות הרגשית , על היבטיה השונים , מהווה מוקד קושי משמעותי עבור מטפלים . שכן,

גישות טיפוליות פסיכודינאמיות כמו גם גישות קוגניטיביות -התנהגותיות קלאסיות אינן נמצאו יעילות מספיק בעבודה עם אוכלוסיה זאת.


מטרת הטיפול הדיאלקטי התנהגותי (DBT) היא "לחיות חיים ששווה לחיות אותם".

הגישה הוכחה כיעילה באופן ברור לטיפול באנשים הסובלים מהפרעת אישיות גבולית והתנהגות של פגיעה עצמית. כמו כן, נמצאה יעילות גם בטיפול בהפרעות אכילה, מצבי דיכאון וחרדה, וכן בקרב אנשים הסובלים מהתמכרות לחומרים. טיפול באמצעות DBT נמצא יעיל בקרב מבוגרים ומתבגרים.


טיפול DBT מציע הוליזם וסינתזה. המאפיינים הייחודיים של הגישה הם דיאלקטיקה שמשמעותה קירוב בין ניגודים תוך תהליך מתמשך של סינתזה, וקשיבות, שמשמעותה התבוננות מכוונת ולא שיפוטית, המהווה עמדה טיפולית כמו גם מיומנות בסיסית עבור המטופלים והמטפלים כאחד. קיים דגש על קבלה כבסיס לשינוי, וסינתזה בין תפיסה של תורת הזן-בודהיזם לבין תפיסות פסיכולוגיות מערביות.


המערך הטיפולי ב-DBT כולל ארבעה אלמנטים עיקריים:

• טיפול פרטני

• לימוד מיומנויות בקבוצה

• יעוץ טלפוני

• קבוצת הדרכה ותמיכה למטפלים


בשנה הראשונה לקורס נלמד ונתרגל את האלמנטים העיקריים בטיפול הפרטני. במהלך הלימוד התיאורטי נזמין הבאת מקרים מהקליניקה סביב החומר הנלמד לצורך הדגמה והדרכה. נתייחס לדוגמאות שיביאו המרצות והמשתתפים, גם דרך סרטוני הדגמה.


בשנה השנייה לקורס נתרגל את לימוד המיומנויות באופן חוויתי, בדומה להנחיית קבוצות המטופלים. כחלק מההתנסות הדידקטית במיומנויות, המשתתפים יתבקשו לתרגל בין המפגשים. לאחר סיום הלימוד התיאורטי ולימוד המיומנויות נקיים מפגשי הדרכה על מקרים מהקליניקה של המשתתפים.


*הקורס יקנה למשתתפים בסיס תיאורטי רחב של הגישה הדיאלקטית התנהגותית

*משתתפי הקורס יקבלו את פרוטוקול המיומנויותעלות הכשרה דו-שנתית: 11,400 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page