top of page

ACT טיפול בזוגות
עבודה עם זוגות ובנושאים של זוגיות באמצעות
טיפול קבלה ומחוייבות (ACT)

גב' אריאלה גרין מיסק

שני ימי שישי בין השעות 8:30-13:30
בתאריכים: 23.2.24, 1.3.24

ACT טיפול בזוגות
עבודה עם זוגות ובנושאים של זוגיות באמצעות
טיפול קבלה ומחוייבות (ACT)

מועד פתיחת ההשתלמות: 23.02.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה הסתיימה

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


העבודה הטיפולית בזירה הזוגית רוויה לעיתים באמוציות ובקונפליקטים עוצמתיים.

טיפול קבלה ומחוייבות (ACT) מסייע לבני הזוג, להגדיל את טווח הגמישות הפסיכולוגית במערכת הזוגית. במסגרת ההשתלמות נצביע על שימושים אפשריים של אלמנטים מגישת קבלה ומחוייבות בקונטקסט של טיפול זוגי ובעבודה עם זוגות. 

ננסה להבין איך ששת תהליכי הליבה והעמדות העיקריות של הגישה באים לידי ביטוי בחדר הטיפולים. נכיר מטאפורות וכלים המסייעים בעבודה עם זוגות. באמצעות מיינדפולנס , שימוש במטריצה והבנת הריקוד הזוגי, פיתוח של מצפני דרך (ערכים) וניסוח פעולות לומדים בני הזוג להרחיב את טווח היכולת שלהם לשאת חוויות ו/או מחשבות בלתי נסבלות בקשר, ביחס לעצמם, ביחס לבן או בת הזוג ביחס לקשר ועוד.


מטרות ההשתלמות :

• הבנה והמשגה של מקרה מתוך הגישה האקטית בקונטקסט הזוגי.

• פיתוח כישורי המטפל להתנועע בגמישות בנושאי זוגיות בין בני הזוג, המרחב המשותף והמרחב הטיפולי.

• חשיפה למיומנויות וטכניקות טיפוליות של ACT בקונטקסט זוגי.עלות ההשתלמות:

אנשי מקצוע: 900 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 780 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page