top of page

עבודה טיפולית עם בני משפחה-מטפלים (Caregivers)

ד"ר עינת יהנה

חמישה ימי שישי בין השעות 08:30-12:30 בתאריכים: 03.05.24, 10.05.24, 17.05.24, 24.05.24, 31.05.24

עבודה טיפולית עם בני משפחה-מטפלים (Caregivers)

מועד פתיחת הקורס: 03.05.24 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים

למעלה מ-1.5 מיליון ישראלים הינם בני משפחה-מטפלים (Caregivers). מאז ה –7 באוקטובר 2023, נוספו עוד עשרות אלפי פצועים בגוף ובנפש ובני משפחותיהם למעגל זה. בעולם כולו, מספר האנשים המטפלים בבן משפחה העובר שינויים פיזיים, קוגניטיביים ונפשיים בעקבות טראומה גופנית, מחלה או זקנה, ממשיך גם כן לעלות באופן דרמטי. תופעה מתרחבת זו, דורשת מענה טיפולי ומצריכה הכרות מעמיקה של אנשי מקצוע עם עולמם הנפשי והתפקודי של ה-Caregivers. 


לפיכך, הקורס יתמקד באופן ייחודי באלו המטפלים בבן/בת (נפגעי מלחמה ואיבה), בהורה (children as caregivers) או בבן/בת זוג (spousal caregiving). עבור רבים, החוויה כרוכה לא רק ב"נטל הטיפול" אלא גם ב"נטל האבל", נוכח היפוך תפקידים ואובדן האדם כפי שהכירו קודם לכן. במפגשים נדון באתגרים השונים, הקונפליקטים והצרכים הרגשיים-פסיכולוגיים של אוכלוסייה זו, תוך שילוב בין דיון תיאורטי, תיאורי מקרה קליניים וסרטונים, וכלים לעבודה טיפולית. 

במסגרת הקורס יתקיים פאנל בו יתארחו בני משפחה-מטפלים.
עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page