top of page

עבודה טיפולית עם בני משפחה-מטפלים (Caregivers)

ד"ר עינת יהנה

ימי שישי, בין השעות 8:30-12:30, בתאריכים:
5.1.24, 12.1.24, 19.1.24, 26.1.24, 2.2.24

מועד פתיחת הסדנה: 05.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה
עבודה טיפולית עם בני משפחה-מטפלים (Caregivers)


בשנים האחרונות, מספר האנשים המטפלים בבן משפחה העובר שינויים פיזיים, קוגניטיביים ונפשיים בעקבות מחלה, מוגבלות או זקנה, ממשיך לעלות באופן דרמטי בעולם כולו. בעוד מרבית המחקר והקליניקה בהקשר זה, עסקו לאורך השנים בהורים המטפלים בילדים, פחות ידוע על קבוצות אחרות של בני-משפחה-מטפלים.


לפיכך, הקורס יתמקד באופן ייחודי באלו המטפלים בהורה (children as caregiving) או בבן/בת זוג (spousal caregiving).

עבור רבים, החוויה כרוכה לא רק ב"נטל הטיפול" אלא גם ב"נטל האבל", נוכח היפוך תפקידים ואובדן האדם כפי שהכירו קודם לכן. במפגשים נדון באתגרים השונים , הקונפליקטים והצרכים הרגשיים -פסיכולוגיים של אוכלוסייה זו, תוך שילוב בין דיון תיאורטי, תיאורי מקרה קליניים וסרטונים , וכלים לעבודה טיפולית.


**במסגרת הקורס יתקיים פאנל בו יתארחו בני משפחה-מטפלים .עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page