top of page

עבודה טיפולית עם בני משפחה-מטפלים (Caregivers)

ד"ר עינת יהנה

ימי שישי, בין השעות 8:30-11:45, בתאריכים: 12.5.2023, 19.5.2023, 2.6.2023

מועד פתיחת הסדנה: 12.05.2023 | סדנה מקוונת | ההרשמה הסתיימה- נפתחה רשימת המתנה
עבודה טיפולית עם בני משפחה-מטפלים (Caregivers)


בשנים האחרונות, מספר האנשים המטפלים בבן משפחה העובר שינויים פיזיים, קוגניטיביים ונפשיים בעקבות מחלה, מוגבלות או זקנה, ממשיך לעלות באופן דרמטי בעולם כולו. תופעה מתרחבת זו,  דורשת מענה טיפולי ומצריכה הכרות מעמיקה של אנשי מקצוע עם עולמם של ה - Caregivers.


הסדנה תתמקד באופן ייחודי באלו המטפלים בהורה (children as caregiving) או בבן/בת זוג (spousal caregiving).

עבור רבים, החוויה כרוכה לא רק ב"נטל הטיפול" אלא גם ב"נטל האבל", נוכח היפוך תפקידים ואובדן האדם כפי שהכירו קודם לכן. במפגשים נדון באתגרים השונים , הקונפליקטים והצרכים הרגשיים - פסיכולוגיים של אוכלוסייה זו, תוך שילוב בין דיון תיאורטי, תיאורי מקרה קליניים, וכלים לעבודה טיפולית.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 820 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 720 ש"ח

bottom of page