top of page

ביבליותרפיה ככלי התערבות בטיפול

ד"ר ליאור גרנות

ימי שלישי, בין השעות 09:15-12:15 - הקורס החל

ביבליותרפיה ככלי התערבות בטיפול

מועד פתיחת הקורס: 09.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


ביבליותרפיה הינה גישה לטיפול רגשי, המגיעה מתחום הטיפולים בהבעה ויצירה. ביבליותרפיה עושה שימוש במפגש עם טקסטים ספרותיים , באמצעות קריאה וכתיבה, למטרות טיפוליות עבור יחידים וקבוצות, ילדים ומבוגרים. הקורס מבקש לחשוף את משתתפיו לתחום הביבליותרפיה ולאפשר להם ,

כבר בתום הקורס, לשלב בעבודתם הקלינית עבודה באמצעות טקסטים ככלי המעשיר ומעמיק את

המפגש הטיפולי.


מטרות הקורס :

• הכרות עם איכויותיו התרפויטיות של הטקסט ככלי טיפולי

• מתן כלים לבחירת טקסט להתערבות טיפולית

• התנסות ב עבוד ה טיפולית באמצעות טקסט במצבים רגשיים

• הכרות של עבודה טיפולית עם טקסטים עבור מגוון אוכלוסיותעלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page