top of page

ביבליותרפיה ככלי התערבות בטיפול

ד"ר ליאור גרנות

ימי שלישי, בין השעות 10:00-13:15, בתאריכים: 6.12.2022, 13.12.2022, 27.12.2022, 3.1.2023, 10.1.2023, 17.1.2023

מועד פתיחת הקורס: 06.12.2022 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה
ביבליותרפיה ככלי התערבות בטיפול
לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


ביבליותרפיה הינה טיפול רגשי מתחום הטיפולים בהבעה ויצירה העושה שימוש במפגש עם טקסטים ספרותיים– קריאה וכתיבה– למטרות טיפוליות עבור יחידים וקבוצות, ילדים ומבוגרים. מטרות הקורס הנן הכרות עם איכויותיו התרפויטיות של הטקסט ככלי טיפולי ומתן כלים לבחירת טקסט להתערבות טיפולית ולעבודה באמצעותו במצבים רגשיים שונים ועבור מגוון אוכלוסיות. הקורס מבקש לחשוף את משתתפיו לתחום הביבליותרפיה ולאפשר להם – בתום הקורס – לשלב בעבודתם הקלינית עבודה באמצעות טקסטים – קריאה וכתיבה – ולזכות בעושר ובעומק שמוסיף הטקסט הספרותי למפגש הטיפולי.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1500 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1300 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page