top of page

טיפול בקבלה ומחוייבות- ACT: קורס יסודות

מר עמי ויזל

5 ימי שני בין השעות 08:30-13:00 בתאריכים : 01.07.24, 08.07.24, 15.07.24, 22.07.24 29.07.24

טיפול בקבלה ומחוייבות- ACT: קורס יסודות

מועד פתיחת הקורס: 01.07.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים


גישת הACT הינה אחת מן הגישות המרכזיות בגל השלישי של הCBT. היא נשענת על תפיסת עולם והנחות פילוסופיות ייחודיות, אשר במובנים רבים שונות מן התפיסות המקובלות בעולם הקליני המסורתי.

הקורס מיועד להוות שער לעולם זה ולהניח את היסודות להמשך העמקה ולימוד.


מטרות הקורס:

  • להעניק ידע בסיסי בנוגע למקורות התיאורטיים והפילוסופים של גישת הקבלה והמחוייבות

  • לייצר היכרות עם ששת התהליכים הבסיסיים במודל הטיפולי עצמו, המשפיעים על מידת הגמישות הפסיכולוגית של האדםעלות הקורס:


אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים בוגרים וסטודנטים של האקדמית : 1550 ש"ח

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page