top of page

סדנה מספר 5
׳בשביל המשחק׳

בהנחיית גלית כנען

קבוצות 'בשביל המשחק', המיועדות להורים וילדים בגיל הרך התגבשו על רקע ההכרה בחשיבות עבודה דיאדית ובתרומה של קבוצה לחיזוק הקשר הורה-ילד.
בכל מפגש מתקיים חלק סדנאי-יצירתי הכולל, תנועה, מוזיקה ויצירה משותפת של של הורים וילדיהם. לאחריו חלק פסיכו-חינוכי קבוצתי של ההורים בלבד בהנחיית משותפת (co) של אשת טיפול ואשת חינוך, בו מלובנות במשותף האינטראקציות שעלו בהתנסות.
המודל, הכולל 5 מפגשים חצי-מובנים, גובש מלכתחילה עבור גנים בחינוך המיוחד. מטרות ההתערבות מגוונות וכוללות עיבוד תכנים ותהליכים מרכזיים בהתפתחות ובקשר הורה-ילד, כגון, מנטליזציה, העמקת הפונקציה הרפלקטיבית, חשיבות המשחק החופשי והיצירה בקשר הדיאדי, תמיכה בגיבוש ערך עצמי מיטבי, דרכים להתמודדות עם קונפליקטים ועוד.
בנובמבר 23 התקיימה ההתערבות עם הורים וילדים מפונים.
בהרצאה יודגמו התנסויות מתוך קבוצות קיימות, וכן התאמתן לעת הנוכחית של שגרת חירום.

בהנחיית גלית כנען

מטפלת בתנועה MA, פסיכותרפיסטית דינמית והתנהגותית קוגניטיבית, מטפלת דיאדית ומשפחתית וזוגית, מנחת קבוצות הורים וילדים במוסיקה ותנועה. מומחית תחום טיפול במתי"א מעלה והר. יוזמת, מדריכה ואחראית התוכנית "בשביל המשחק"

bottom of page