top of page

אינטגרציה של נוירופידבק בטיפול התייחסותי לטראומה מורכבת

גב' נעמי פיין, ד"ר אלי נוימן-פליגלמן, גב' נורה קרלטון, ד"ר דפנה ערמון

יו”ר המושב ומתדיינת: ד"ר צביה זליגמן

תיאור המושב

במושב זה נתאר את האינטגרציה של טיפול נוירופידבק, המבוסס על מודולציה מוחית ממוקדת בטיפול התייחסותי בטראומה מורכבת.
בפאנל זה נבקש להציג טיפול אינטגרטיבי הכולל טיפול נירופידבק עם נפגעי טראומה מינית הסובלות מהפרעה פוסט טראומטית מורכבת. ראשית נאפיין את האתגרים באוגנמטציה טיפולית והרציונל שהנחה שילוב זה בטיפול בנשים וגברים הסובלים מקומפלקס פוסט טראומה. נסקור את המנגנונים המוחיים המרכזיים בהפרעת דחק-פוסט טראמטית ובהפרעות ויסות רגשי ובכללם היפר-אקטיבציה של האמיגדלה.
בהמשך לכך נתאר כיצד פיתוח של חותמת מוחית לפעילות אמיגדלה, בה תורגמה פעילות fMRI לערכי EEG, מאפשרת יישום של מודולציה לאמיגדלה בנוירופידבק-EEG. לאחר מכן נציג בקצרה שני מקרים של נשים עם היסטוריה של טראומה מורכבת כתוצאה מפגיעה מינית בילדות. מטופלות אלו טופלו ב'מרכז לטם לטיפול בטראומה מינית' בשילוב של פסיכותרפיה התיחסותית וטיפול קבוצתי ובמקביל קיבלו התערבות ממוקדת בנוירופידבק, שבו תרגלו הורדת פעילות אמיגדלה בפרוצדורה של חיווי חוזר. נדגים כיצד שני אפיונים של חוסר בויסות רגשי (הן באקטיבציה יתר, שמתבטאת בפרצי זעם ועוררות יתר, והן באקטיבצית חסר, המגולמת במצבים של דיספוריה, דיסוציאציה והמנעות) נתרמים באופן דיפרנציאלי מטיפול נוירופידבק.
בחלקו השני של המושב נתאר את הקשרים הרסיפרוקליים בין אימון בנירופידבק לבין הישגים תרפויטים וננתח אותם במסגרת רחבה של ויסות רגשי הדדי בתוך הדיאדה הטיפולית. באופן ספציפי, נתאר כיצד ויסות הדדי התקיים בכל מודולה טיפולית (נוירופידבק, פסיכותרפיה פרטנית וקבוצת מיומנות) וכיצד נחווה במימדים שונים (חוויתי, דידקטי ולמידה). כמו כן, נתאר מיפוי של הויסות על פני ציר תוך ובין אישי. לבסוף, נציע המשגה הקושרת את ההיבטים הללו לתיאוריות מרכזיות של ויסות הדדי מהשדה המחקרי.

הרצאות המושב

בקרוב

אודות המרצים

גב' נעמי פיין - נוירו-פסיכולוגית מומחית, בסיום לימודי הדוקטורט במכון סגול לתפקודי מח באיכילוב ובאוניברסיטת תל-אביב בהנחיה של פרופ' תלמה הנדלר ופרופ' גל שפס. חוקרת מנגונים התנהגותיים, קליניים, נוירו-קוגניטיבים ומוחיים של ויסות רגשי וטראומה ויישומים של נוירומודולציה. מרצה במכללה האקדמית ת"א-יפו ומטפלת בקליניקה פרטית.


ד"ר אלי נוימן-פליגלמן - פסיכולוגית קלינית מומחית במרכז לטם לטיפול בטראומה מינית במרכז הרפואי תל אביב ומטפלת בקבוצת שיח לפסיכותרפייה התייחסותית. טרם חזרתה לישראל היתה חלק מהמעבדה לחקר התקשרות של האורד ומרים סטיל בניו-יורק, שם חקרה ויסות הדדי פיזיולוגי בדיאדות אם-תינוק.


גב' נורה קרלטון - עובדת סוציאלית קלינית (MSW), מטפלת פרטנית וזוגית בגישה התייחסותית בקליניקה פרטית ובמרכז לטם, מתמחה בטיפול בפוסט טראומה מורכבת.


ד"ר דפנה ערמון - פסיכיאטרית במרכז לטם לטיפול בטראומה מינית במערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי תל אביב וכן בתוכנית סלעית, העוזרת לנשים במעגל הזנות.


יו"ר המושב - ד"ר צביה זליגמן - פסיכולוגית קלינית מדריכה, מנהלת מרכז לטם לטיפול בטראומה מינית במערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי תל אביב. מלמדת בתוכניות ללימודי המשך של בית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הבינתחומי ללימודי טראומה בנט"ל. כותבת בתחום הטראומה והדיסוציאציה, ערכה יחד עם פרופ' זהבה סולומון את הספר "הסוד ושיברו: סוגיות בגילוי עריות" ועם דר' עפרה אשל את הספר "היה או לא היה: כשצללים של פגיעה מינית עולים בטיפול".

bottom of page