top of page

ד״ר ליהי בלסון-חמל

פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. מנהלת קלינית של מכון "שדות- יעד חן" לשירותים פסיכולוגיים, וחברה ומדריכה ב"קבוצת שיח- מכון לפסיכותרפיה התייחסותית". בוגרת הכשרה קוגניטיבית-התנהגותית בילדים ובמבוגרים במרפאת "רמת-חן". עוסקת במודלים של אינטגרציה בין טיפול דינמי ו-CBT, כותבת, מלמדת ומדריכה בנושא. מטפלת בנוער ומבוגרים בקליניקה פרטית בתל אביב. במסגרת תכנית עוגן ליהי מדריכה במסלול ילדים נוער והורות ובמסלול לטיפול במבוגרים ומרצה בקורסים 'יישומים אינטגרטיביים של הטיפול קוגניטיבי התנהגותי', 'פסיכופתולוגיה מעמדה אינטגרטיבית בילדים ונוער'. כמו כן, ליהי מרכזת את המסלול לטיפול במבוגרים ושותפה בוועדת ההיגוי של התכנית.

קישורים:

bottom of page