top of page

ד"ר שרון זיו ביימן

פסיכולוגית קלינית, חברת סגל באקדמית תל אביב יפו, מנהלת מכון מפרשים לחקר הפסיכותרפיה. מנהלת שותפה מייסדת ב"קבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", מנהלת מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים, חברת בורד של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, פרקטיקה פרטית במבוגרים וזוגות. שרון מובילה את תכנית עוגן, מדריכה ומרצה במסגרת התכנית בקורסים 'יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה', 'עקרונות הגישה ההתייחסותית' ו'השימוש במוקד הטיפול ובזמן בראי הטיפול קצר מועד'.

קישורים:

bottom of page