top of page

ד"ר שרון זיו ביימן

Red and Black Technology + Disruptive Virtual Reality Review Tech Social Video.gif

פסיכולוגית קלינית, חברת סגל באקדמית תל אביב יפו, מנהלת מכון מפרשים לחקר הפסיכותרפיה. מנהלת שותפה מייסדת ב"קבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", מנהלת מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים, חברת בורד של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, פרקטיקה פרטית במבוגרים וזוגות.

שרון מרצה במכון במסגרת תכנית עוגן בקורסים יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה, עקרונות הגישה ההתייחסותית וטיפול קצר מועד אינטגרטיבי. כמו כן, מעבירה במכון את הקורסים עקרונות הגישה ההתייחסותית ו- מיפוי זרמים בגישה הפסיכודינמית.

2_edited_edited.jpg

קישורים:

bottom of page