top of page

עקרונות הגישה ההתייחסותית

ד"ר שרון זיו ביימן

ימי שישי, בין השעות 08:45-12:00, בתאריכים: 16.12.2022, 23.12.2022, 30.12.2022, 6.1.2023, 13.1.2023, 27.1.2023

מועד פתיחת הקורס: 16.12.2022 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל
עקרונות הגישה ההתייחסותית


✓ הקורס יציע היכרות מקיפה עם הרקע להתהוותה של הגישה ההתייחסותית ופרספקטיבה עשירה על תהליך התפתחותה.

✓ הוא יעניק ללומדים ידע נרחב ומאורגן על עקרונות הגישה, התיאורטיקנים המובילים אותה והנושאים המרכזיים בהם היא עוסקת, תוך התמקדות במודלים של אינטרסובייקטיביות ובאיפיון של מטרות, ממדים, תהליכים וכלים של התהליך הטיפולי בראייה התייחסותית.

✓ ננסה להבין לעומק מושגים המצויים בליבתה של הגישה.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page