top of page

המעשה הטיפולי בעת הזו

פרופ' חיים עומר וד"ר נחי אלון

על ההרצאה

מאז פרוץ המלחמה מטפלים ממקצועות בריאות הנפש התנדבו בהמוניהם לעזור לנפגעים, תוך חיפוש אחר שפה טיפולית מותאמת לעת הזו והנחיות ברורות כיצד לטפל בחברה תחת משבר עצום כל כך. מאוימות.


בשיחה זו נשוחח עם פרופ' חיים עומר וד"ר נחי אלון, ממובילי החשיבה והעשייה הפסיכולוגית-חברתית בישראל. חיים ונחי חקרו במשך שנים תהליכים העוברים על הפרטים והקולקטיב בחברה בחירום ומשבר וניסחו עקרונות פעולה בהשראת מודלים נרטיביים, אסטרטגיים ועקרונות של התנגדות לא אלימה.

בשיחה:

נזמין אותם לחלוק מה הם העקרונות והעוגנים החשובים ביניהם במרחב הפרטני והקהילתי בעת הזו?

ננסה להבין האם ניתן למצוא עקרונות מאחדים שיהיו מקובלים על אנשים מאוריינטציות טיפוליות שונות ושיהיו בהלימה עם הידע המחקרי על אסונות וטראומה?

ננסה להרחיב באמצעותם את הבנתנו איך להתאים כלים של טיפול בטראומה וכלים נרטיביים למצב הנוכחי?


יום העיון התקיים ללא עלות ביום ראשון ה-05.11.23 בשעה 20:00

על המרצה

פרופ' חיים עומר וד"ר נחי אלון

פרופ' חיים עומר - הוא פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת תל אביב, פסיכולוג וחוקר בעל מוניטין בין לאומי. פיתח מודלים טיפולים סביב עקרונות של התנגדות לא אלימה וסמכות הורית.

פרופ' עומר חיבר 11 ספרים, שתורגמו ל-12 שפות, שהידועים ביניהם הם

"שיקום הסמכות ההורית",

"המאבק באלימות ילדים",

"הסמכות החדשה",

"פחדים של ילדים",

"עולם של פיתויים"

ו-"מורים היום: מהישרדות לשליחות".

הוא כתב למעלה מ-80 מאמרים מדעיים שפורסמו בכתבי עת מובילים בתחום.


נחי אלון - פסיכולוג קליני מזה חמישים שנה. הייתי מפקד קרבי ופסיכולוג צבאי. עבדתי רבות עם נפגעי תגובת קרב בצה"ל אקוטית וכרונית בצה"ל ובקליניקה הפרטית.

השתתפתי בפיתוח מסגרות קהילתיות וטיפוליות לנפגעים בצה"ל ובעולם האזרחי. מקדם את הרעיון ש"הארגון הוא הטיפול" על חשיבותה של מסגרת מארגנת כוללנית שמדגישה היבטים כגון תפקוד יומיומי, סדר יום, הפעלת הגוף בטבע, תמיכה הדדית, נטילת אחריות בתוך המסגרת הטיפולית, המסגרת כאימון בחזרה לתפקוד וליחסים ועוד.

עם חיים עומר כתבתי שני ספרים ומאמרים טיפוליים שונים. מפרסם מאמרים שעוסקים במה שמעבר לטיפול האישי.

bottom of page