top of page

מיומנו של חוקר טראומה: מחשבות על טיפול לאחר השבת השחורה

פרופ' דני חורש

על ההרצאה

פרופ' דני חורש חוקר ומטפל בטראומה במשך שנים רבות. בעבודתו הוא נשען על ידע תיאורטי ומחקרי, שמסייע לו להבין לעומק את המנגנונים הנפשיים המניעים מצוקה פוסט-טראומטית של האינדיבידואל ושל המערכת המשפחתית. עבודתו מושפעת מגישות שונות לעבודה עם טראומה. לצד הכשרה ב- PE - טיפול בחשיפה ממושכת, הוא משלב בעבודתו עקרונות ורכיבים מגישות גל שלישי לעבודה עם אוכלוסיות הסובלות מדחק כרוני וממצוקה פוסט-טראומטית. החשיבה הפסיכודינמית עיצבה ומכוונת את ההתמקמות שלו במרחב הטיפולי ומנחה אותו בהקשבה, בהמשגה של מצוקה לאחר טראומה, ובחיבור שבין מאפיינים אישיים של המטופל לבין האופן בו הוא מגיב לטראומה.


בשיחה נבקש לשוחח עם פרופ' חורש על המחשבות והתובנות שלו לגבי טיפול בטראומה, אובדן ושכול בעת הקשה הזו עם מעגלים שונים של נפגעים מאירועי השבת השחורה והמלחמה.

נבקש ללמוד מה הן התפיסות שלו לגביי טיפול בטראומה מתוך עמדה אינטגרטיבית כמטפל וחוקר? מה הם המודלים שמנחים אותו? כיצד ידע מחקרי מזין את עבודתו הטיפולית? מה השתנה בעבודתו לאורך שנים? ומה התובנות והמחשבות שלו על טיפול בתקופה מאתגרת זו.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום רביעי 22.11.23 בשעה 20:30

על המרצה

פרופ' דני חורש

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
bottom of page