top of page

משאבים מתוך עולם העבודה עם רגש והתקשרות בימים של טראומה ואובדן.

אוסנת כהן גנור

על ההרצאה

הימים הללו מפגישים אותנו עם עוצמות גדולות של רגשות. קיים צורך להתאים את אופני העבודה עם רגש לתקופה הקשה הזו כדי ליצר אפשרות לתנועה והחייאה נפשית וחזרה לתפקוד. בהרצאה זו נעשה אינטגרציה בין גישות עבודה שונות עם רגש בכדי ליצר צירי התערבות משמעותיים מותאמים למצב העכשווי.


ההרצאה תסקור מגוון עקרונות לעבודה מבוססת רגש והתקשרות ותתמקד בהצגת כלים רלוונטיים למצבים עימם אנו מתמודדים בתקופה הנוכחית.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום ראשון 26.11.23 בשעה 20:30

על המרצה

אוסנת כהן גנור

אוסנת כהן גנור היא פסיכולוגית קלינית, מטפלת EFT, מדריכה מוסמכת ע"י ICEEFT ומדריכה מוסמכת מטעם האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי. מרכזת את תחום העבודה עם רגש במכון מפרשים במכללה האקדמית ת"א יפו.

bottom of page