top of page

על שלילת הנקמה ועל בניית חוסן בתוך משבר כתהליך של קבלה, לקיחת אחריות ותיקון

פרופ' דני חמיאל

תאריך ושעה

יום שני 19.12.23 בשעה 20:30

עלות

הרצאה ללא עלות

על ההרצאה

נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן" בניגוד לפרשנות של רוב המצטטים את שירו של ביאליק "על השחיטה" אותו כתב בעקבות פרעות קישינוב, זוהי דרכו של ביאליק לשלול את ביצוע הנקמה. בשיחה זו נבלבל במכוון בין החיים ובין הטיפול וננסה ללמוד על שניהם.

אנחנו נמצאים בנסיון להתחיל שיקום גם ברמה האישית וגם ברמה הקהילתית תוך כדי משבר. הרצון לנקום הוא הרצון לתקף את האני מול האחר, רצון שממוביל לתהליך סרק ולמאבק אין סופי.

הדרך שנציע להחלץ מהמאבק הפגעני הזה היא על ידי ההתגברות על הרצון לתקף את האני. והכוונה למקום של משמעות וחיבור. בשיחה זו ננסה להבין איך המשמעות באה לידי ביטוי בתהליך של קבלה לקיחת אחריות ותיקון אישי ואולי גם קהילתי.

על המרצה

פרופ' דני חמיאל

הוא פסיכולוג קליני ורפואי מדריך, פרופ' חבר קליני באוניברסיטת רייכמן, מדריך במרכז לברה'ן ע'ש בריל, רמת חן, שרותי בריאות כללית ומנהל התוכניות הפסיכוחינוכיות במרכז חוסן ע'ש כהן האריס בתל אביב.

bottom of page