top of page

"ביתי כבר אינו מבצרי" - הזדקנות בצל טבח ומלחמה"

ד"ר ליאורה ברטור, ד"ר שרון אבידור, ד"ר כפיר יפרח, ד"ר דניאלה איזנברג-שפרן, ד"ר ניצה ירום

על ההרצאה

הטלטלה הגדולה המזעזעת את כולנו מאז טבח "השבת השחורה - 7.10.23", מערבת בכל הרמות והמישורים גם את האוכלוסייה המבוגרת בישראל. זקנים נרצחו, עונו, נחטפו מבתיהם, התמודדו עם מחבלים בתוך הבתים, פונו מבתיהם, ראו את מפעל חייהם נשרף, איבדו בני משפחה רבים ומלווים את דור הנכדים והנינים במלחמה הקשה המתנהלת עתה.


כדי לתת קול לחוויות ולהתמודדויות של האוכלוסייה המבוגרת והזקנה בישראל בימים אלו נבקש לשוחח עם אנשי מקצוע שעוסקים בפסיכולוגיה של ההזדקנות והזיקנה.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום חמישי 16.11.23 ב- 20:00

על המרצה

ד"ר ליאורה ברטור, ד"ר שרון אבידור, ד"ר כפיר יפרח, ד"ר דניאלה איזנברג-שפרן, ד"ר ניצה ירום

ד"ר ליאורה ברטור – תסקור את ההשפעות והמשמעויות המרכזיות של זוועות השבת השחורה והמלחמה על האוכלוסייה הזקנה.

ד"ר שרון אבידור – תשתף מהתנסותה לגבי הקשיים וההתמודדות של האוכלוסיה הזקנה בעוטף

ד"ר כפיר יפרח - יציג את המודל "אושר בעולם עוין וגמישות פסיכולוגית במצבי מצוקה ובזקנה"

ד"ר דניאלה איזנברג-שפרן– תציג את המפגש את הקליני עם הטראומה והאובדן המתרחשים עתה.

ד"ר ניצה ירום –'להיות סובייקט זקנה בימי חרום קשים'

bottom of page