top of page

הכשרה בטכניקת פלאש: סדנת הכשרה באנגלית למטפלים ישראלים עם או בלי הכשרה ב-EMDR

ד״ר פיל מנפילד, מפתח טכניקת הפלאש
וד״ר לואיס אנג׳ל

על ההרצאה

נפגעי טראומה רבים יתקשו לדבר על החוויות הקשות מה-7 באוקטובר והמלחמה שלאחר מכן.

רוב הטיפולים בטראומה דורשים חשיפה מודעת לזיכרונות הטראומטיים. ייחודה של טכניקת הפלאש שפותחה במסגרת הגישה של EMDR הוא שההתערבות נעשית ללא חשיפה מודעת לזיכרונות הטראומטיים.

 

מחקר מבוקר תמך ביעילות של טכניקת הפלאש והראה שהתערבות מבוססת פלאש הפחיתה את מידת ההפרעה של זיכרונות טראומטיים לפחות כמו EMDR ללא פלאש ונחוותה כיותר נסבלת. עד כה פורסמו 13 מאמרים שעברו ביקורת עמיתים המעידים על בטיחות, יעילות ויציבות התוצאות של טכניקת הפלאש למשך עד 18 חודשים.

 

למידע נוסף על טכניקת הפלאש, כולל רשימת פרסומים https://flashtechnique.com/wp/


יום העיון התקיים בשני ימים:

למטפלים עם הכשרה - שני ימי הכשרה 18.12.23, 21.12.23 | בין השעות 19:00-22:00

למטפלים ללא הכשרה - שני ימי הכשרה 08.01.24, 11.01.24 | בין השעות 19:00-22:00

על המרצה

ד״ר פיל מנפילד, מפתח טכניקת הפלאש
וד״ר לואיס אנג׳ל


bottom of page