top of page
Business Meeting

FOCUSING - סדנת הדגמות, שאלות ושיח

ד״ר רות מסר קויצקי

ה- FOCUSING (E. Gendlin) הוא פרקטיקה טיפולית של הקשבה עמוקה וייחודית לחוויית המטופל עם שימת לב מיוחדת לתחושות השונות הנחוות על ידו גופנית. בבסיס הפרקטיקה הזו נמצאת ההכרה, שהקשבה זו היא מפתח קריטי ליצירת שינוי וכך להצלחה של טיפול.

ב- FOCUSING המטפל מלווה בנוכחות ובקבלה רדיקלית את המטופל הנמצא בתהליך ההקשבה

המיוחד הזה. הוא מהדהד תוך כדי תהליך את חווית המטופל הספציפית ומזמין אותו בזהירות להיות בה ככל שניתן ובאופנים שונים. השימוש בהקשבה לתחושות גופניות, משייך את ה- FOCUSING גם לקבוצת ׳טכניקות גוף-נפש׳.

לימודי ה- FOCUSING מתקיימים במכון ׳מפרשים׳ כבר שנים. הם קורים מדי שנה בשני קורסים:

  1. קורס בסיסי, בו נלמדת פרקטיקת ה- FOCUSING ב-6 ימי סדנא אינטנסיביים, הכוללים הרצאות, הדגמות ותרגולים.

  2. קורס המשך, מתקדם, בו נעשים המשך תרגול ולימוד לעומק של הפרקטיקה ואופני האינטגרציה שלה בטיפול, ללא העדפה של שפה טיפולית ספציפית של המשתתפים השונים.

אימוץ פרקטיקת ה- FOCUSING לארגז הכלים הטיפולי, דורש מהמטפל האינטגרטיבי כניסה לתהליך למידה ותרגול משמעותי.

מפגש זה מיועד לאנשי מקצועות הטיפול המכירים את הFOCUSING - באופן בסיסי ומחפשים הזדמנות לחוות אותו שוב ביום מרוכז של הדגמות, שיח ודיון בנושאים הקשורים להקשבה המרפאה דרך הטכניקה המופלאה הזו.

הסדנה כוללת הדגמות חיות של כלי ה- FOCUSING, שאלות ודיון.

התכנית:

09:15-09:00 פתיחה

09:15 -10:00 פוקוסינג - בואו נזכר

10:15-10:00 הפסקה

11:00-10:15 הדגמה ראשונה

11:30-1100 שאלות ודיון

11:45-11:30 הפסקה

12:30-11:45 הדגמה שנייה

13:00-12:30 שאלות ודיון


ד״ר רות מסר קויצקי - פסיכולוגית קלינית - מטפלת, מדריכה ומרצה בארץ ובעולם, בנושאים שונים באינטגרציה של הפסיכותרפיה, בהם היא מתמחה. בשנים האחרונות עוסקת באינטנסיביות בשילוב Focusing וכלי גוף נפש בטיפול, ומעמיקה בנושא ההקשבה כמפתח המרכזי להצלחתו.

bottom of page