top of page

ערב קליני: האויב שבפנים - פגיעה מוסרית והשלכותיה על התמכרות ושימוש בחומרים

מרצים: פרופ' יוסי לוי-בלז, פרופ' גדי זרח, ד"ר דניאל פיינגולד

מנחה: גב' רחלי זיגל

אירועים עם פוטנציאל לפציעה מוסרית הינם אירועים בהם אנשים בעלי אחריות מקצועית מוצאים עצמם עדים או שותפים למעשים אשר נחווים כמנוגדים לאמונות ולציפיות המוסריות שלהם מעצמם, תוך שהם אינם מצליחים למנוע אותם. בשנים האחרונות הולכים ומצטברים ממצאים לפיהם לחשיפה לאירועים בעלי פוטנציאל לפציעה מוסרית יש השלכות פוגעניות ארוכות טווח, כגון פסיכופתולוגיה פוסט טראומטית וכן שימוש והתמכרות לסמים, אלכוהול ותרופות מרשם. מחקרים מקיפים בנושא זה נערכים בצה"ל ובצבא ארה"ב.

ערב העיון יציע התבוננות אינטגרטיבית על תופעה זו, מהקליניקה למחקר ובחזרה, תוך ניסיון לשפוך אור על דרכי התערבות טיפוליות להקלת המצוקה הרגשית של הסובלים מפגיעה מוסרית.

בחלקו הראשון של הערב יסקרו פרופ' לוי בלז ופרופ' זרח עדויות מחקריות בדבר היקף התופעה והשלכותיה תוך סקירת ממצאים על מחקרים שנערכו בצבאות שונים ובפרט המחקר שנערך בשיתוף מחלקת בריאות הנפש בצה"ל בנושא. יושם דגש על השפעות הרסניות הכוללות שימוש והתמכרות לסמים, אלכוהול ותרופות מרשם  ועל הזווית הישראלית של התופעה.

בחלקו השני של הערב, יציג ד"ר פיינגולד תיאור קליני של הקשר בין פגיעה מוסרית להתמכרות (כולל שימוש בקנביס), לצד עדויות מחקריות לגבי הקשר בין פגיעה מוסרית לפגיעות נפשיות בקרב מבוגרים צעירים יוצאי צבא בישראל.

בסוף הערב ייערך דיון בהשתתפות הקהל.

 

 

תכנית הערב:

18:30 – התכנסות

19:00 – הרצאת פתיחה – פרופ' יוסי לוי בלז פרופ' גדי זרח - המלחמה לא נגמרת עם שוך הקרבות: פגיעה מוסרית והשלכותיה על התמכרות ושימוש בחומרים בקרב לוחמים לשעבר

20:00 – הפסקה

20:15 – המשך – ד"ר דניאל פיינגולד– "האויב שבפנים": פגיעה מוסרית והתמכרויות, תיאור קליני ונרטיבי

21:00 - דיון בהשתתפות הקהל

21:30 - סיום

 

 

אודות המרצים:


פרופ' יוסי לוי בלז, פסיכולוג קליני מומחה. ראש המחלקה למדעי ההתנהגות וראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי במרכז האקדמי רופין. חבר במועצה הלאומית למניעת אובדנות, חבר הנהלה וראש אגף המחקר בעמותת "בשביל החיים". חוקר, מטפל, מדריך, יועץ ומרצה מזה שנים רבות בתחומי כאב נפשי והתנהגות אובדנית במסגרות מגוונות. העורך הראשי של הספר "להאיר את הרי החושך: אובדנות בקרב בני נוער". 

 

פרופ' גדי זרח, פסיכולוג קליני מומחה. פרופ' חבר וראש תוכנית ה- B.A. במחלקה למדעי ההתנהגות והחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריל בשומרון. בעל שורה ארוכה של פרסומים בתחום הטראומה הנפשית וההפרעה הפוסט-טראומטית באוכלוסיות שונות. כמו כן, עוסק בטראומטיזציה משנית ובהשפעות משניות של טראומה נפשית והפרעה פוסט טראומטית על קרוביהם של המתמודדים. בנוסף, עוסק בזיהוי גורמי פגיעות/ חוסן פסיכולוגיים שעשויים למתן התפתחות הפרעה פוסט-טראומטית ולקדם תופעות של צמיחה פוסט-טראומטית.

 

ד"ר דניאל פיינגולד, פסיכולוג שיקומי מומחה. חבר סגל במחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת אריאל והתכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות, מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה. חבר ועד החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות, חוקר את גורמי הסיכון הפסיכוסוציאליים לתלות בקנביס.

 

רחלי זיגל, עובדת סוציאלית קלינית ומטפלת משפחתית וזוגית, המנהלת האקדמית של הקורס. מומחית בטיפול פרטני ומערכתי במתמכרים ובני משפחותיהם ובפגיעות והטרדות מיניות. בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית עם התמחות בתחום הטיפול המשפחתי מאוניברסיטת חיפה. בעבר היתה חלק מצוות הטיפול בממתמכרים בקהילת "אילנות", וניהלה את ההוסטל לבוגרי הקהילה. מטפלת פרטנית וקבוצתית באוכלוסיית המתמכרים ומנהלת היחידה לטיפול בהתמכרויות בקרית אונו. הובילה ביחידה את תחום הטיפול המשפחתי, הזוגי והדיאדי במכורים ובני משפחותיהם. בעלת קליניקה פרטית באיזור השרון לטיפול פרטני וטיפול זוגי, משפחתי ודיאדי העוסקת גם בתחום ההתמכרות, טראומה ופגיעות מיניות.


bottom of page