top of page
Business Meeting

סדנת הכרות עם ניתוח התנהגות יישומי (ABA)

בהשתתפות: ד"ר קרין שטרן, מנתחת התנהגות מוסמכת מטעם הבורד האמריקאי (BCBA), דוקטור לפסיכולוגיה קהילתית וחברתית-יישומית מאוניברסיטת UMBC.

את הסדנה נקדיש להיכרות עם גישת ניתוח התנהגות יישומי, מודל עבודה טיפולי-חינוכי מעשי הזוכה לביסוס מחקרי, מאפשר את הבנת הגורמים הסביבתיים להופעת התנהגויות ובניית תוכניות טיפול יעילות כדי להשפיע על התנהגות. המודל מיושם במערכות חינוכיות וטיפוליות רבות והשימוש בו הולך וגובר בשנים האחרונות. יש המתייחסים ל-ABA כאל הגל הראשון בטיפולי ה-CBT וכבסיס ההתנהגותי לגישות הגל השלישי כמו .ACT בסדנה נציג את הגישה ההתנהגותית להבנה ולניתוח התנהגות אנושית, וכיצד העקרונות הביהביוריסטיים באים לידי ביטוי בטיפול התנהגותי.

 


ניתוח התנהגות יישומי מציע כלי מובנה לניתוח הגורמים להתנהגות של המטופל. בהתאם לממצאים מגובשת תכנית טיפולית המיושמת בסביבתו הטבעית של המטופל, על ידי אחרים משמעותיים בסביבת חייו, המקבלים ליווי והדרכה ממנתח ההתנהגות. כלומר, הטיפול ההתנהגותי מבוסס על שינוי הסביבה בה פועל המטופל, ולא על שינוי פנימי של האדם. לרב תוכנית התערבות התנהגותית תכלול לימוד וחיזוק של התנהגויות חיוביות, שיסייעו למתנהג להשיג את מטרותיו בצורה נעימה ויעילה 


במה תעסוק הסדנה?


בסדנה נציג את הגישה ההתנהגותית להבנה ולניתוח התנהגות אנושית, וכיצד העקרונות הביהביוריסטיים באים לידי ביטוי בטיפול התנהגותי. הסדנה תתמקד בנושאים הבאים:

  • מדוע אנשים מתנהגים כמו שהם מתנהגים? הסבר בהביוריסטי להתנהגות אנושית בכלל, והתנהגויות בעייתיות, א-סוציאליות ופסיכופתולגיה בפרט. 

  • מיתוסים ודעות קדומות על ניתוח התנהגות – מה (באמת) בין ניתוח התנהגות לבין אילוף, עיצוב התנהגות, עונשים וממתקים? למה זה נראה לעיתים כה קר, טכני ומנוכר? 

  • הכרות עם שיטות וכלי עבודה של מנתחי התנהגות

  • הכרת האופן בו בונים תכניות התערבות על סמך ניתוח התנהגות


באופן ספציפי יותר נעסוק בשימוש בכלים של ניתוח התנהגות בהקשרים של:

  • הדרכת הורים התנהגותית לילדים עם קשיים התנהגותיים ורגשיים, ADHD, חרדה בכלל ו-OCD בפרט

  • עבודה התנהגותית עם ילדים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי ASD 

  • התערבויות התנהגותיות במסגרות חינוכיות / שיקומיות וטיפול בהפרעות התנהגות קשות OBM - ניתוח התנהגות ארגונית, ועבודת מנתח ההתנהגות בסביבות עבודה וארגונים. 

 


על המרצה: ד"ר קרין שטרן, מנתחת התנהגות מוסמכת מטעם הבורד האמריקאי (BCBA) ודוקטור לפסיכולוגיה קהילתית וחברתית-יישומית מאוניברסיטת UMBC. קרין עומדת בראש המרכז לניתוח התנהגות, המלווה מנתחי/ות התנהגות, משפחות וצוותים חינוכיים וטיפוליים במטרה לבנות מערכות יחסים מאושרות ולהגיע להישגים רצויים. קרין עוסקת בטיפול ובהוראת ניתוח התנהגות מזה כעשור במגוון מסגרות - פרטיות, חינוכיות וטיפוליות, בארץ ובארה"ב, ומשלבת בעבודתה כלים מאימון בקבלה ומחויבות (ACT).

bottom of page