top of page

נפש תודעה ורוחניות בפסיכותרפיה

בהשתתפות: פרופ' עפרה מייזלס, ד"ר איתן אברמוביץ, ד"ר נדב יופה נבו, ד"ר יוסי מאירסון, הילה אשחר,  גב' רות גולן, ד"ר שירלי אלון, ד"ר אנדרס קוניצ'זקי

בשנים האחרונות אנו רואים עיסוק הולך וגובר בתחום התודעה והרוחניות במסגרת הפסיכולוגיה המערבית. השילוב של המיינדפולנס בטיפול פתח צוהר לעיסוק בתיאוריות מזרמים ומסורות שונים אשר נשארו עד כה מחוץ לתחום. זרמים כגון הזן בודהיזם, השאמניזם, הקבלה והמיסטיקה החלו להוות קרקע פורייה לתפיסות אודות הנפש האנושית והתפתחות האדם.

כנס זה הוא חלק מניסיון להכניס את התיאוריות והמסורות הקדומות אל תוך הפריזמה של האקדמיה מתוך רצון להבין מסורות אלו ולבחון איזה דיאלוג הן יכולות להציע למחקר ולקליניקה בת זמננו.

 

תכנית היום:

 

08:30   התכנסות

09:00   פתיחה

             הייתכן דיאלוג בין מדע פילוסופיה ורוח?

09:00   רוחניות-תיאוריה ומחקר בשדה האקדמי – פרופ' עפרה מייזלס

09:30   למידה על החיים מחוויות סף מוות (NDE) – ד"ר שירלי אלון

10:00   טרנסצנדנטיות- מיסטיקה או טכניקה ? – ד"ר אנדרס קוניצ'זקי

10:30   הפסקה

 

             תיאוריות וזרמים המשפיעים על "הקליניקה הרוחנית"

10:45    פרקטיקות קליניות מבוססות מיינדפולנס – ד"ר מרב חרמש

11:15    פסיכואנליזה ורוחניות – גב' רות גולן

11:45    האבולוציה של מולטי-פסיכיזם: היפנואנליזה בשיטת מצבי אגו ופרקטיקות בודהיסטיות עתיקות - ד"ר איתן אברמוביץ


12:15   הפסקת צהריים

 

             רוחניות קלינית

12:45   שיטת הגודאי- החופש לבחור – ד"ר נדב יופה נבו

13:15   היפנוזה כאמצעי גישור בין הפרסונאלי לטרנספרסונאלי – ד"ר יוסי מאירסון

13:45   מה לכל הרוחות זה ליווי רוחני?  – הילה אשחר

14:15   פאנל מסכם בהשתתפות המרצים

14:45   סיום

bottom of page