top of page
Business Meeting

מכון מפרשים בשיתוף עם עמותת אלו"ט מציגים: פסיכותרפיה ילד-הורה באוטיזם- בין שגרה לחירום

בהשתתפות: הגב' אורית דרדיק-אמירי, ד"ר סיגלית שליט בן דוד, הגב' קרן פז

ניהול אקדמי: רונית שוסל

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, בשיתוף עמותת אלו"ט, מציגים את היום העיון: פסיכותרפיה ילד-הורה באוטיזם: בין שגרה לחירום


בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בידע הקיים  לגבי התערבויות טיפוליות מבוססות מחקר באוטיזם. מעורבות ההורים בטיפול באוטיזם נמצאה במחקר כאחד מהגורמים המנבאים יעילות טיפולית בקידום הילד. להתערבויות מקדמות התקשרות בטוחה ביחסי ילד - הורה השפעה מוכחת על יכולות ההסתגלות של הילד וההתפתחות החברתית – רגשית שלו.

למרות שרבים מההורים מצליחים להיות רגישים ותגובתיים לילדם עם האוטיזם, הרי שקשיי התקשורת של ילדים עם אוטיזם,  פרופיל ההתפתחות הייחודי שלהם והצורך בהורות מכווננת למאפייניהם לצד חוויה הורית מורכבת ומאותגרת  - מביאים להתמודדויות ייחודיות בקשר הורה- ילד.

בשנים האחרונות התבסס באלו"ט מודל עבודה לטיפול ילד-הורה בטיפול בילדים בספקטרום האוטיזם,  הכולל הבנה מעמיקה של האופן בו המאפיינים הייחודיים של הילד פוגשים במאפיינים הייחודיים של ההורות ויחסי הגומלין ביניהם. בנוסף, התבססה ההבנה לגבי התערבויות התומכות באינטראקציה ילד-הורה ומחזקות גורמי חוסן בהתפתחות הרגשית של מערכת היחסים הדיאדית: ויסות הדדי, התקשרות, משחקיות ומנטאליזציה.

מטרת יום העיון לאפשר למטפלים היכרות עם הרציונאל התאורטי להבנת טיפול ילד הורה באוטיזם, מטרות הטיפול ועקרונות מנחים להתערבויות התומכות באינטראקציה ילד-הורה ומחזקות גורמי חוסן בהתפתחות הרגשית של מערכת היחסים הדיאדית.

כמו כן, יוצגו האתגרים והתובנות בעבודת ילד-הורה, כפי שבאו לידי ביטוי בתקופת הקורונה – עם המעבר לעבודה טיפולית מקוונת. תובא התייחסות למאפייני הילדים עם האוטיזם והשפעתם על אופי העבודה המקוונת ועל מטרות הטיפול, תבחן השפעת המעבר מעבודה טיפולית פרונטלית לעבודה טיפולית מכוונת על הקשר עם ההורים ועל התמקמותם בטיפול, ויבחנו סוגיות הקשורות לתפקיד המטפל בהחזקת קשר הורה- ילד מרחוק.

בחלק האחרון של יום העיון , נתמקד בהבנת המושג "משחקיות " ובהיכרות עם התערבויות לקידום משחקיות בטיפול ילד הורה . נכיר את חשיבות ה"משחקיות" כאחד מאבני הבסיס להתערבות טיפולית באוטיזם בכלל, ובטיפול ילד-הורה באוטיזם בפרט. תנתן התייחסות לתפקיד המטפל בהחזקת המרחב המשחקי ובקידומו בתוך הקשר הטיפולי.


תוכנית היום:

16:00-16:15 – מילות פתיחה – טיפול ילד הורה באוטיזם : בין שגרה לחירום - הגב' רונית שוסל.

16:15-17:45 – טיפול ילד –הורה באוטיזם , מהתאוריה למעשה - הגב' אורית דרדיק אמירי .

17:45-18:00 – הפסקה

18:00-19:30 – התערבויות ילד –הורה מרחוק: אילוץ או בחירה אפשרית ? - ד"ר סיגלית בן דוד שליט.

19:30-21:00 – לשחק ברצינות – על התערבויות לקידום המשחקיות בטיפול ילד – הורה - הגב' קרן פז .

21:00-21:30 – זמן לשאלות – בהנחיית רונית שוסל


אודות המרצים וההרצאות:


דברי פתיחה – טיפול ילד הורה בין שגרה לחירום

מודל העבודה הטיפולי בגני התקשורת של אלו"ט הינו השדה הקליני  ממנו צמחה והתגבשה תוכנית יום העיון.  תוצג מסגרת החשיבה הטיפולית שממנה נגזרו עקרונות החשיבה שמנחים התערבויות ילד הורה במצבי שגרה, כמו גם האתגרים והתובנות שהתגבשו לאחר המעבר לעבודה טיפולית מרחוק , בגל הראשון של הקורונה.

הגב' רונית שוסל  - פסיכולוגית התפתחותית מומחית - מדריכה.  אחראית התחום הפסיכו-סוציאלי בגני התקשורת ומרכזי הטיפול, אלו"ט.   אחראית יחידת פיתוח הידע בחטיבת הטף, אלו"ט. בעלת קליניקה פרטית במודיעין.  עוסקת בטיפול ילד - הורה ומרצה במכון חרוב לטיפול בטראומה בילדים (CPP).  מלמדת ומדריכה צוותי חינוך, בריאות, טיפול והורים במסגרות שונות. חברת הועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית. בעבר - פסיכולוגית אחראית במכון להתפתחות הילד "מכבי " באזור מודיעין.


טיפול ילד –הורה באוטיזם , מהתאוריה למעשה

בהרצאה זו נפגוש את את המטרות, העקרונות המנחים ומושגי היסוד עליהם מבוסס טיפול ילד הורה באוטיזם. נשלב בין תוכן לפרקטיקה וניתן במה והתייחסות רחבה כיצד אלה מתורגמים הלכה למעשה למהלך הטיפולי ככלל ולמפגש הטיפולי בפרט.

הגב' אורית דרדיק אמירי -  פסיכולוגית קלינית מומחית, פסיכולוגית מדריכה בגני תקשורת מטעם אלו"ט ומטפלת בקליניקה פרטית במודיעין.  מתמחה בטיפול בילדים במגוון גילאים ומורכבויות התפתחותיות ורגשיות, בטיפול בהורות, ובמבוגרים. עוסקת בטיפול ילד-הורה (CPP) ממוקד טראומה של מכון חרוב. ובטיפול ממוקד רגש(AEDP). כמו כן,  מתייחסת בעבודתה הטיפולית למרכיבי ההתקשרות, החשיבה ההתפתחותית, וחיבור פרגמטי בין המרחב הנפשי לתפקוד והסתגלות.


התערבויות ילד –הורה מרחוק: אילוץ או בחירה אפשרית ?

ההרצאה עוסקת בערך של התערבויות ילד-הורה מרחוק, שנעשו בחודשים האחרונים, מתוך מחשבה שהעשייה הטיפולית הזו עשויה להמשיך להתקיים ואולי אף ראויה להפוך לחלק מארגז הכלים שלנו. ההרצאה מציעה התבוננות על התהליך המרתק של תנועה בין שני קטבים – האחד התנועה המוכרת מהתאוריה אל הפרקטיקה, ומנגד תנועה הפוכה, פרקטיקה חדשה שאנו יוצרים בהווה, במרחבי אי ידיעה משותפים, במציאות משתנה ומתחלפת, ונסיון ליצור מתוכה בדיעבד התבוננות חשיבה והמשגה. נתייחס לתהליכי היצירה, ההמצאה מחדש והחשיבה שהתרחשו בעשיה הטיפולית בהתערבויות ילד-הורה מרחוק בתקופה מרתקת ומאתגרת זו, ולמה שהתאפשר בטיפול, בזכות העבודה מרחוק, דרך דוגמאות.

ד"ר סיגלית בן דוד שליט -  פסיכולוגית קלינית. מדריכה באלו"ט, בגני התקשורת ובמרכזי הטיפול ומטפלת בקליניקה פרטית ברמת הכובש. מטפלת בגישה המחברת גוף נפש ונשמה, יוצרת תהליכי התפתחות דרך עבודה אנרגטית והרחבת התודעה, יוצרת ומנחה סדנאות מדיטציה.  מלמדת, מדריכה  ומרצה במסגרות שונות לאנשי טיפול.


"לשחק ברצינות" – על התערבויות לקידום משחקיות בטיפול ילד הורה

הרצאה זו תעסוק במלאכת המשחק הדיאדי, תוך דגש על משחקיות כמטרה ואמצעי גם יחד, בהיותה מושג רחב המכיל בתוכו את כלל מרכיבי האינטראקציה הרגשית-חברתית. נתמקד בהתערבויות המקדמות משחקיות בדיאדה ובפרמטרים שעל המבוגר המשחק להחזיק באינטראקציה הדיאדית עם ילדים על הספקטרום.

הגב' קרן פז -  מטפלת בתנועה ומדריכה. אחראית תחום טיפול רגשי בגני התקשורת של אלו"ט ומדריכה מטפלות רגשיות העובדות בגנים. מנהלת את "מעברים – המרכז לטיפול רגשי באמצעות אמנויות" בחולון, בו גם מטפלת ומדריכה. עוסקת בעיקר בטיפול ילד-הורה לילדים בגיל הרך שעברו טראומה ולילדים עם אוטיזם, ועובדת באוריינטציה התקשרותית, התפתחותית ומערכתית.

bottom of page