top of page
Business Meeting

הגישה המטה קוגניטיבית - עקרונות וכלים טיפוליים

מר אהוד חלק

מבין גישות הגל השלישי ב CBT, הגישה המטה-קוגניטיבית – MCT נוטה להתמקד בתהליכי עיבוד, חשיבה, המשגה ותהליכי הקצאת משאבי קשב. היא שואפת לחקור את התודעה ולהתערב דרך עבודה טיפולית עם תהליכים שבה. Adrian Wells, מפתח הגישה הוא פסיכולוג בריטי שהוכשר במקור כמטפל CBT.

עקרון יסודיבגישות הגל השני ב- CBT לפי בק ויאנג גורס כי סבל רב נגרם לאדם בשל הטיות והפרעות בחשיבה מאוזנת, עקרון זה תקף גם בגישה המטה קוגניטיבית. זו גורסת כי סגנונות חשיבה ואמונות מסוימים הם האחראיים העיקריים להתפתחותן של פסיכופתולוגיות.

אולם, MCT גורס כי לא ה'מה' קובע היווצרות הפרעה אלא ה'איך'. לרובנו יש לעתים מחשבות ואמונות שליליות והן מתפוגגות. אחדים חווים סבל ומצוקה ממושכים בשל האופן בו הן מתקיימות בתודעתם.


תוכנית יום העיון תפרש על פני 5 ש' אקדמיות בפורמט של הוראה וסדנא. היא תכלול:

9:00-10:30- הכרות עם הגישה המטה קוגנטיבית ועקרונותיה

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15-  המשגה מטה קוגניטיבית, תרגול מיומנויות מטה קוגניטיביות כגון: אימון קשב – ATT. שנועד לסייע למטופל להגמיש דפוסי הפניית קשב לתודעתו מתוך הנחה כי 'הנעלות' הקשב באופן חזרתי על נושאים כאובים מגביר את סיבלו. תרגול מודעות מרוחקת, מתבוננת Detached Mindfulness (DM) המאפשרת שינוי חווייתי ביחסו של האדם לתכני העולם הפנימי. 

12:15-12:30 הפסקה

12:30-13:30- טיפול מטה קוגניטיבי ב OCD שלב אחרי שלב.


על המרצה:

אהוד חלק, פסיכולוג קליני, מומחה ומדריך ב CBT, היחידה היעוצית – טיפולית 'מיכאל', נווה מיכאל. קליניקה פרטית בנתניה. עובד עם ילדים, הורים ומבוגרים בגישות ממוקדות: CBT, MCT, וטיפול דינמי ממוקד – EDT.

bottom of page