top of page
Business Meeting

"כשמעגלים נפגשים": כשהפסיכודינמיקה המעגלית האישית פוגשת את הדינמיקה המעגלית המשפחתית

קרן אדמון לבני, ד"ר אסתר במברגר, פרופ' יוחאי נדן, ד"ר רון נסים, ד"ר עירית קליינר-פז

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה,

בביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב יפו

שמחים להזמינכם ל:

מפגש 3 של פורום 'אינטגרציה בפסיכותרפיה' תשפ"ב

"כשמעגלים נפגשים": כשהפסיכודינמיקה המעגלית האישית פוגשת את הדינמיקה המעגלית המשפחתית

רב שיח ודיון במקרה

תכנית הערב:

הצגת מקרה טיפולי:

קרן אדמון לבני (בוגרת תכנית עוגן, מסלול ילד, נוער והורים במכון מפרשים)

רב-שיח בהשתתפות:

ד"ר אסתר במברגר (מנהלת תכנית עוגן, אוניברסיטת רייכמן)

פרופ' יוחאי נדן (האוניברסיטה העברית בירושלים, מכון ברקאי)

ד"ר עירית קליינר-פז (מסלול לטיפול זוגי פסיכואנליטי, אונ' תל-אביב)

מנחה: ד"ר רון נסים (מכון מפרשים, מכללת יפו-ת"א)

מפגש מקוון: יום רביעי 6.4.22 בשעות 20:00-21:45

תעריף הרשמה: 70  ₪ לאנשי מקצוע, 50 ₪ מתמחים וסטודנטים

קיים פרדוקס מעניין בתפיסה הפסיכואנליטית על זרמיה, אשר מחד מדגישה את מרכזיות של המשפחה והדינמיקה המשפחתית בהתפתחות של פתולוגיה נפשית, ומאידך האופציה של טיפול במשפחה עצמה צמחה רק בשלבים מאוחרים יותר. פרדוקס זה ביחד עם גורמים נוספים הקשורים להתמיינות של דיסיפלינות הטיפול השונות, יצרה פיצול, שבחלקו מתקיים עד-היום בשדה הטיפולי ובתאוריה, בין הגישות השמות דגש על הדינמיקה הפנים-נפשית, ובין הגישות המדגישות את הדינמיקה הבינאישית, המערכתית והחברתית/תרבותית.

בארבעת העשורים האחרונים, הגישות ההתייחסותיות, האינטגרטיביות וגישות מודעות-הֶקְשֵׁר ותרבות לפסיכותרפיה, קוראות תיגר על פיצול זה. גישות אלו מציעות שהן מבחינה תאורטית והן מבחינה קלינית, המעבר בין הטיפול והחשיבה הפרטנית, הדיאדית, הזוגית, המשפחתית, המערכתית והחברתית יכול להתבצע תחת מסגרות רעיוניות משלימות ואף מפרות.

בערב עיון מרתק ועשיר זה, נבחן ביחד סוגיות העולות ממקרה טיפולי (אשר יוצג ע"י גברת אדמון-לבני) לאור רעיונות מהגישה ההתייחסותית (ד"ר קליינר-פז), גישה אינטגרטיבית לטיפול בקשר הורה-ילד (ד"ר במברגר) וגישה מערכתית מודעת-הֶקְשֵׁר ותרבות (פרופ' נדן). את רב-השיח ינחה ד"ר רון נסים.

אודות המשתתפים בערב:

קרן אדמון לבני

עובדת סוציאלית, מדריכה סטודנטים, ופסיכותרפיסטית אינטגרטיבית. בוגרת הסבה וMSW מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ובוגרת תכנית עוגן, מסלול ילד, נוער והורים במכון מפרשים, במכללה האקדמית תל אביב יפו. בעבר עבדה באומנה הטיפולית ב"אור שלום", במכון חרוב, ובמרכז ילדים הורים. כיום עובדת במרכז "בין לבין" בחולון לטיפול במשפחות סביב תהליכי גירושין, ובקליניקה פרטית ביבנה.

ד"ר אסתר במברגר

פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה, מנהלת תכנית "עוגן" ללימודי פסיכותרפיה אינטגרטיבית, רכזת מסלול ילדים נוער והורות, מרצה ומדריכה בתוכנית. מרצה בלימודי המ"א לפסיכולוגיה קלינית של הילד בבית הספר לפסיכולוגיה ע"ש איבצ'ר, אוניברסיטת רייכמן, הרצליה, מרצה ומדריכה על טיפול ילד-הורה (cpp), מתמחה בטיפול בטראומה בילדות וטיפול בהורות, קליניקה פרטית במודיעין.

פרופ' יוחאי נדן

יוחאי הוא עובד סוציאלי, מטפל זוגי ומשפחתי ומדריך מוסמך, אשר עובד בגישה מערכתית-אינטגרטיבית, תוך זיקה לגישה הנרטיבית, ומשלב בין עבודה טיפולית ומחקר אקדמי. יוחאי הוא פרופ' חבר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, חבר בחממת נבט למחקר והכשרה מודעי-הקשר, חבר בצוות מכון ברקאי לטיפול זוגי ומשפחתי, ומטפל ומדריך בקליניקה פרטית.

ד"ר רון נסים

פסיכולוג קליני ומטפל זוגי ומשפחתי מוסמך. מרצה ומדריך במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל-אביב-יפו ובמכון ברקאי לטיפול זוגי ומשפחתי. מרצה במכון אקרמן ובאוניברסיטת אדלפי  בניו-יורק.

ד"ר עירית קליינר-פז

פסיכולוגית קלינית, מדריכה, מנהלת המסלול לטיפול זוגי פסיכואנליטי בבית הספר לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, אוניברסיטת תל אביב. מחברת הספר "הלא מודע הזוגי", הוצ' רסלינג.

bottom of page