top of page

סגל המרצים בתכנית הליבה


ד"ר אלה אורן

פסיכולוגית קלינית מומחית. עוסקת בטיפול קוגניטיבי התנהגותי במסגרת עבודתה הקלינית ומרצה באוניברסיטת תל אביב במגוון קורסים (טיפול קוגניטיבי התנהגותי, פסיכולוגיה בודהיסטית והיסטוריה ופילוסופיה של מדעי הפסיכולוגיה). במסגרת התכנית מרצה בקורס 'יישומים אינטגרטיביים של הטיפול קוגניטיבי התנהגותי'.


מר ליאור בירן

פסיכולוג קליני מדריך. חושב, לומד ועובד בעיקר מתוך תפיסת עולם וחשיבה של ACT וביהביוריזם. במקביל לקליניקה פרטית עובד כפסיכולוג אחראי במרפאת המבוגרים במרכז בריאות הנפש שלוותה. מלמד במגמה לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל-אביב. מרצה במכון מפרשים בקורס ACT בסיס ובתכנית שנתית מתקדמת ללימודי ACT. במסגרת תכנית עוגן, ליאור מדריך במסלול מבוגרים ומרצה בקורסים 'הקשר הטיפול מעמדה אינטגרטיבית' ו-'ACT וגישות טיפול התנהגותיות בנות זמננו'. כמו כן, ליאור שותף בוועדת ההיגוי של תכנית עוגן.


ד"ר אסתר במברגר

פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה, עוסקת בטיפול בהורים נוער ילדים ובגיל הרך. מטפלת ומדריכה בגישה אינטגרטיבית הנשענת על תיאוריית ההתקשרות, והגישה ההתייחסותית בסטינג פרטני דיאדי ומשפחתי. מתמחה בטיפול בהורות ובטיפול בטראומה בילדות. בוגרת תוכנית ההכשרה להדרכה במודל פסיכותרפיה ילד הורה - CPP .מרצה בנושא טיפול אינטגרטיבי בילדים והורים במרכז הבינתחומי בהרצליה, ובמכון מפרשים במכללה האקדמית תל אביב יפו. קליניקה פרטית במודיעין. אסתר מנהלת את תכנית עוגן, מרכזת את מסלול לטיפול בילדים נוער והורות ושותפה בוועדת ההיגוי של התכנית. כמו כן, אסתר מדריכה ומרצה בתכנית עוגן בקורסים 'יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה בילדים, נוער והורות'.


ד"ר הדר ברנט-פרידלר

עובדת סוציאלית קלינית (MSW) ומדריכה, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, בעלת תואר דוקטור בניהול ויישוב סכסוכים. עוסקת בפסיכותרפיה אינטגרטיבית, טיפול בהורות וטיפול זוגי ומשפחתי מבוסס התקשרות וגישה דינמית-התייחסותית, בשילוב כלים מעולם המיינדפולנס וחמלה עצמית, CBT ,ועבודה חוויתית ממוקדת רגש. מהווה חלק מהצוות הטיפולי ומדריכה אנשי מקצוע ב"מרכז ד"ר טל" בקליניקה בתל אביב, וכן מדריכה ומעבירה הכשרות וסדנאות לצוותים מקצועיים בתחום עבודה טיפולית אינטגרטיבית עם הורים ומעבר להורות. במסגרת תכנית עוגן הדר מדריכה במסלול ילדים נוער והורות ומרצה בקורסים: 'עבודה חוויתית ממוקדת רגש מעמדה אינטגרטיבית', 'התערבויות ממוקדות קשר בטיפול בהורה ובילד', 'פסיכופתולוגיה מעמדה אינטגרטיבית בילדים ונוער'.


גב' שלומית גילוני ברק

 פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת ומדריכה. עוסקת בטיפול אישי, זוגי ומשפחתי מעמדה אינטגרטיבית. מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, בעבר מרצה במכון ברקאי. שותפה ביצירת תוכנית "קפסולה", קליניקה פרטית. במסגרת תכנית עוגן שלומית מדריכה במסלול ילדים נוער והורות, ומרצה בקורסים: 'שילוב התבוננות נרטיבית בטיפול בילדים נוער והוריהם', 'טיפול בטראומה מעמדה אינטגרטיבית בילדים נוער והורים'


גב' נעמה גרינולד

פסיכולוגית קלינית, מטפלת בילדים ומבוגרים ועוסקת בייעוץ ארגוני. מרצה באוניברסיטה העברית במגמה הקלינית של הילד ובתוכניות למנהלים בבית הספר למדיניות ציבורית וממשל. מנהלת מדרשת אפיקים שבמכון מפרשים להוראת פסיכואנליזה ברוח אינטגרטיבית. במסגרת התכנית נעמה מדריכה במסלול מבוגרים ומרצה בקורסים: 'הגישה הפסיכודינמית- מיפוי זרמים ומודליים', ו-'טיפול מבוסס מנטליזציה MBT'.


גב' אורית דרדיק אמירי

פסיכולוגית קלינית מומחית. אחראית תחום פסיכוסוציאלי תחום גנים אלו"ט,  ובעלת קליניקה פרטית במודיעין. עוסקת בהדרכה ובטיפול. מתמחה בטיפול בילדים במגוון גילאים ומורכבויות התפתחותיות ורגשיות, בטיפול בהורות, ובמבוגרים. עוסקת בטיפול ילד-הורה ממוקד טראומה ((CPP ובטיפול חוויתי ממוקד רגש (AEDP).  לתפיסתי קשר טיפולי אוחז את הקשר הממשי בין המטפל למטופל, על הגלוי וההסמוי שבו. בעבודתי הטיפולית קיימת התייחסות למרכיבי ההתקשרות, החשיבה ההתפתחותית, וחיבור פרגמטי בין המרחב הנפשי לתפקוד והסתגלות.


גב' מיכל זיו

פסיכולוגית חינוכית מומחית. מנהלת מרכז "אפשרויות" לאבחון וטיפול לילדים והורים. מלמדת ומדריכה על טיפול בהורות וטיפול מבוסס התקשרות. מרצה במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, במכללה אקדמית תל אביב –יפו בקורס טיפול בהורות גישה אינטגרטיבית לעבודה טיפולית עם הורים, ומרצה מטעם מכון חרוב. בשנים האחרונות מטפלת ומדריכה בגישות אינטגרטיביות ממוקדות רגש וחוויה. בקליניקה הפרטית בתל אביב מטפלת בהורות, בילדים ונוער, במבוגרים (AEDP), טיפול זוגי (EFT), טיפול בטראומה בינקות (CPP). מומחית ללקויות קשב ולמידה ולטיפול התנהגותי-קוגניטיבי (CBT). במסגרת התכנית מיכל מדריכה במסלול ילדים נוער והורות, במסלול מבוגרים ומרצה בקורס 'טיפול בהורות מעמדה אינטגרטיבית' ובקורס 'גישות מבוססות התקשרות, רגש וחוויה לטיפול בטראומה'.


ד"ר שרון זיו ביימן

פסיכולוגית קלינית, חברת סגל באקדמית תל אביב יפו, מנהלת מכון מפרשים לחקר הפסיכותרפיה. מנהלת שותפה מייסדת ב"קבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", מנהלת מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים, חברת בורד של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, לשעבר יו"ר הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית, ממייסדי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, פרקטיקה פרטית במבוגרים וזוגות. שרון מובילה את תכנית עוגן, מדריכה ומרצה במסגרת התכנית בקורסים 'יסודות האינטגרציה של הפסיכותרפיה', 'עקרונות הגישה ההתייחסותית' ו'השימוש במוקד הטיפול ובזמן בראי הטיפול קצר מועד'.


ד"ר ליהי חמל בלסון

פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. מנהלת קלינית של מכון "שדות- יעד חן" לשירותים פסיכולוגיים, וחברה ומדריכה ב"קבוצת שיח- מכון לפסיכותרפיה התייחסותית". בוגרת הכשרה קוגניטיבית-התנהגותית בילדים ובמבוגרים במרפאת "רמת-חן". עוסקת במודלים של אינטגרציה בין טיפול דינמי ו-CBT, כותבת, מלמדת ומדריכה בנושא. מטפלת בנוער ומבוגרים בקליניקה פרטית בתל אביב. במסגרת תכנית עוגן ליהי מדריכה במסלול ילדים נוער והורות ובמסלול לטיפול במבוגרים ומרצה בקורסים 'יישומים אינטגרטיביים של הטיפול קוגניטיבי התנהגותי', 'פסיכופתולוגיה מעמדה אינטגרטיבית בילדים ונוער'. כמו כן, ליהי מרכזת את המסלול לטיפול במבוגרים ושותפה בוועדת ההיגוי של התכנית. 


גב' מיכל ירדני

פסיכולוגית התפתחותית מומחית. מרצה במחלקה לפיתוח ידע באלו"ט, חברה בצוות ההוראה וההדרכה בתכנית לטיפול בטראומה בגיל הרך (CPP) במכון "חרוב" ומדריכה בתכנית "עוגן" לפסיכותרפיה אינטגרטיבית במכללה האקדמית ת"א- יפו. מלמדת ומדריכה על טיפול באוטיזם, טיפול בהורות וטיפול  בטראומה בגיל הרך. מטפלת בילדים והורים בקליניקה פרטית בגישה אינטגרטיבית מבוססת התקשרות. במסגרת עוגן מיכל מדריכה במסלול ילדים נוער והורות.


ד"ר רות מסר-קויצקי

פסיכולוגית קלינית מומחית. מטפלת, מדריכה, ומרצה מנוסה בסדנאות והרצאות רבות בארץ וברחבי העולם. את דרכה המקצועית החלה בלימודי פסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת ציריך, שווייץ, שם העמיקה בגישות דינמיות/פסיכולוגיית המעמקים. בתום לימודיה שבה ארצה להתמחות בפסיכולוגיה קלינית. במהלך ההתמחות פנתה לעולם ה-CBT על גליו השונים. בהמשך, נסעה לתקופות פעילות במרכזים של גדולי תחום הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי בבריטניה וארה"ב (.Prof, Marks. Prof (Foa. Prof, Beck. עם שובה לארץ, לפני כ- 25 שנה, תוך כדי עבודה בשירות הציבורי והפרטי, קבלה רישיון לעסוק בהיפנוזה והסמכה לעסוק בתחום הפוקוסינג אותם היא משלבת בפעילותה הטיפולית. השיא בבניית השפה הטיפולית -אינטגרטיבית אינדיבידואלית שלה כולל עיסוק אינטנסיבי בפוקוסינג ופעילות נמרצת בתחום הזה במסגרות שונות של טיפול והדרכה. במסגרת תכנית עוגן מדריכה במסלול מבוגרים ומרצה בקורס 'פוקוסינג - הקשבה בנוכחות למטפל האינטגרטיבי'.


ד"ר רון נסים

פסיכולוג קליני ומטפל זוגי ומשפחתי מוסמך. מרצה ומדריך במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל-אביב-יפו ובמכון ברקאי לטיפול זוגי ומשפחתי. בעבר ריכז את תחום הטיפול הזוגי והמשפחתי במרכז לטם לטיפול בטראומה מינית במרפאה הפסיכיאטרית בבי"ח איכילוב והיה חבר בצוות המקים של הקליניקה לטיפול זוגי במצוקה פוסט טראומטית באוניברסיטת בר-אילן. רון השלים דוקטורט בחוג לפסיכולוגיה בבר-אילן בתחום של חקר הפסיכותרפיה ומגוון מכתביו פורסמו בכתבי עת מובילים בעולם. תחומי העניין שלו כוללים אינטגרציה תיאורטית בפסיכותרפיה, פסיכואנליזה התייחסותית, פסיכותרפיה נרטיבית, טיפול בנפגעי/ת טראומה מינית וטיפול זוגי ומשפחתי. מטפל ביחידים ובזוגות ועוסק בהדרכה והוראה למטפלים במסגרת פרטית והן במסגרת מכון אקרמן לטיפול משפחתי בניו-יורק. במסגרת תכנית עוגן, רון מדריך במסלול מבוגרים ומרצה בקורסים 'עקרונות הגישה ההתייחסותית', 'הנרטיב כמנוע שינוי אינטגרטיבי', 'פסיכותרפיה במצבי טראומה ודיסוציאציה מעמדה התייחסותית' ו'מפת דרכים לאינטגרציה'. כמו כן, רון מרכז את "על הסיפון" ערבים קליניים ושותף בוועדת ההיגוי של התכנית.


גב' מעיין פקהט תהומי

פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה. בוגרת תוכנית הכשרה למטפלים בגישה התיחסותית ב׳מכון שיח׳, בעלת הכשרה בטיפול ממוקד רגש (EFT ) פרטני וזוגי. בעבודה הקלינית מטפלת במבוגרים ובזוגות מתוך עמדה אינטגרטיבית המשלבת בין חשיבה דינמית - התייחסותית לטכניקות וכלים ממוקדי רגש, חוויה והתקשרות. מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית תל אביב. במסגרת תכנית עוגן, מעיין מדריכה במסלול מבוגרים.


ד"ר דפנה פלטי

פסיכולוגית קלינית מומחית, בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, בוגרת התכנית לפסיכותרפיה במרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל אביב וחברת הסגל האקדמי במכללה האקדמית של תל אביב יפו. במסגרת עבודתה במכללה, דפנה מלמדת קורסים מגוונים בתכניות התואר הראשון והשני לפסיכולוגיה, וכן מדריכה, מרכזת וחוקרת בתכניות להתערבויות טיפוליות עם ילדים ונוער בסיכון בקהילת יפו. במסגרת תכנית עוגן, דפנה מלמדת את הקורס "סוגיות אתיות בפסיכותרפיה" 


יעל פרי הרצ'וביץ

פסיכולוגית קלינית. דוקטורנטית בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר -אילן, במסלול "פסיכואנליזה ופרשנות". מחקרה עוסק בביסוס תשתית פילוסופית בתחום האינטגרציה בפסיכותרפיה. מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה ממוקדת, היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעו"ס, אוניברסיטת בר אילן. בוגרת התוכנית ללימודי CBT - היחידה להשתלמויות, אוניברסיטת בר אילן. עובדת בקליניקה פרטית, בה משלבת מתוך ראייה אינטגרטיבית, טפול דינמי ו CBT. בעברה, פסיכולוגית אחראית וראש יחידת CBT להפרעות חרדה במרפאת מבוגרים במרכז הרפואי ע"ש אברבנאל. במסגרת תכנית עוגן מדריכה במסלול מבוגרים, ומרצה בקורס 'השימוש במוקד הטיפול ובזמן בראי הטיפול קצר מועד' ובקורס 'פסיכופתולוגיה מעמדה אינטגרטיבית במבוגרים'.


ד"ר אלומה רייס

פסיכולוגית קלינית מומחית, מטפלת בעלת ותק במגזר הציבורי ובקליניקה פרטית. משלבת טיפול פסיכודינמי עם גישות שונות, בעיקר CBT גל שלישי (בדגש סכמה תרפיה, ACT, DBT). בעלת ניסיון רב בתחום הפרידה והגירושין, הן בטיפול והדרכה והן בניהול והוראה של תהליכי גישור לפרידה וגירושין. מגשרת ברשימת המגשרים של בתי המשפט לענייני משפחה. לשעבר מדריכה קלינית של עו"סיות ביחידת הסיוע של בתי המשפט לענייני משפחה בירושלים. מרצה בתוכנית ללימודי תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת בר אילן, בקורסים העוסקים במשפחה וגירושין. מרצה בתוכנית להכשרת מטפלים לטיפול במצבי פרידה וגירושין, בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. מרצה במכון מפרשים בקורס 'פסיכותרפיה והדרכת הורים במצבי פרידה וגירושין'. במסגרת תכנית עוגן מדריכה במסלול מבוגרים ומרצה בקורסי ליבה.


גב' נורית שחר

פסיכולוגית קלינית, מדריכה בפסיכותרפיה. מטפלת בקליניקה בכפר סבא, מומחית בתחום הטיפול בילדים, מתבגרים והדרכות הורים. מטפלת בשיטת DBT במכון אופק, מנחה קבוצות ללימוד מיומנויות DBT למטופלים, הורים ואנשי מקצוע. נורית מרצה במכון מפרשים במסגרת 'תכנית הכשרה שנתית ב-DBT', כמו כן במסגרת תכנית עוגן נורית מדריכה במסלול ילדים נוער והורות ומרצה בקורס 'DBT בילדים ונוער'.


גב' גלי שיין טל

פסיכולוגית חינוכית מומחית, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, יוצרת ומובילה את תוכנית "קפסולה" ללימודי טיפול זוגי ומשפחתי בגישה אינטגרטיבית, מדריכה ומרצה בתוכנית "עוגן" לימודי פסיכותרפיה מתוך עמדה אינטגרטיבית במכון מפרשים להוראה וחקר הפסיכותרפיה, במכללה האקדמית תל אביב יפו, יוצרת ומובילה קורס בתחום הטיפול בקהילה על הרצף הטרנסי. מטפלת ביחידים ובזוגות בקליניקה פרטית. במסגרת עוגן גלי מדריכה במסלול מבוגרים, ומרצה בקורס 'תנועה בין טיפול פרטי לזוגי משפחתי' ומרצה שותפה ובקורס 'מפת דרכים לאינטגרציה במבוגרים'.


סגל ההדרכה הפרטנית בתכנית עוגן:

*ההתקשרות ותיאום ההדרכה הפרטנית מתבצע על ידי צוות התכנית בלבד


גב' יעל אוהד, גב' גלית אלחדד, מר ליאור בירן, ד"ר אסתר במברגר, מר אבישי בן שיטרית, ד"ר הדר ברנט -פרידלר, גב' ליאת גרוס, גב' אריאלה גרין-מיסק, ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין, גב' עדי הירש, גב' רחלי זיגל, ד"ר שרון זיו ביימן, גב' הילה זמר, ד"ר ליהי חמל בלסון, גב' עינת יהנה, ד"ר אפרת כהן-נוימן, גב' עינת לוין ברסקין, מר עמרי לויתן, ד"ר עדנה ניסימוב נחום, ד"ר רון נסים, גב' חמוטל סופר גרוך, גב' אורית פינגר, מר תולי פלינט, גב' שלי פרנקל, גב' רינת רודיס, ד"ר אלומה רייס, ד"ר מור שחורי סטאל, גב' ליזה שטראוס, מר אבי שניבאום, ד"ר שמרית תלרז, גב' עינת לוין ברסקין, גב' מאיה יהונתן שחורי, מיכל קליין, יעל פרי הרצ'וביץ, גלית גור.


ליאור קזנטיני רפאלי רכזת תכנית עוגן

פרטי התקשרות: ogen@mta.ac.il


מכון מפרשים

פרטי התקשרות: Mifrasim@mta.ac.il , 0548985191 / 0527341212


לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לטל ברק רכזת התכנית :

ogen@mta.ac.il | ‪+972 52‑782-9926‬

bottom of page